Dzinējmedībās galvenais - drošība

Sākums » Aktualitātes » 2011

Dzinējmedībās galvenais - drošība
1.oktobris ir dzinējmedību sezonas atklāšanas datums.

29.09.2011.

Ir mednieki Latvijā, kas šo datumu nevar vien sagaidīt un jau uz mežu dosies 1.oktobrī. Ir mednieku klubi, kuri vēl nogaidīs, sezonu atklājot oktobra beigās. Tā kā dzinējmedībās parasti piedalās liels mednieku skaits, kā arī tiek izmantoti medību suņi, gribētos visiem atgādināt par medību šaujamieroča un medību munīcijas izmantošanas kārtību un drošības prasībām medībās.

 

Katra mednieka pienākums ir ievērota šādas drošības prasības medībās:

 

1. Mednieks ar medību šaujamieroci jebkuros apstākļos rīkojas kā ar pielādētu.

2. Ja medību šaujamieroci nav iespējams nogādāt tā glabāšanas vietā, to uz laiku novieto vietā, kas atbilst normatīvajos aktos par ieroču apriti noteiktajām prasībām.
3. Aizliegts lietot medību šaujamieroci ar tehniskiem defektiem.
4. Pirms un pēc medībām medību šaujamierocis ir izlādēts – patronu padošanas mehānismā (aptverē vai cilindrā) un patrontelpā munīcija nav ielādēta – un iesaiņots. Medību iecirkņa teritorijā pārvadā izlādētu medību šaujamieroci.
5. Medību šaujamieroci pielādējot vai izlādējot, tā stobram jābūt vērstam uz augšu vai uz leju. Pēc medību ieroča pielādēšanas to nodrošina ar drošinātāju.
6. Aizliegts lietot patronas ar kapselēm, kuras nav līdz galam iespiestas čaulītes kapseles ligzdā.
7. Pielādējot medību šaujamieroci, mednieks pārliecinās, vai stobra kanāls ir brīvs.
8. Ja šaujot patrona nesprāgst, medību šaujamieroci atļauts atvērt ne ātrāk kā pēc astoņām sekundēm.
9. Aizliegts šaut no vairākiem stobriem vienlaikus.
10. Aizliegta divu pirkstu turēšana uz abām medību šaujamieroča mēlītēm vienlaikus.
11. Aizliegts šaut uz neskaidri redzamu mērķi (piemēram, tumsā, pret sauli, uz dzīvnieku, ko aizsedz koku un krūmu zari, zāle).
12. Mednieks pirms šāviena pārliecinās, vai šaušanas virzienā neatrodas cilvēki, mājdzīvnieki, transportlīdzekļi, ēkas vai ceļi, pa kuriem pārvietojas cilvēki un transportlīdzekļi. Šos nosacījumus ievēro arī, tēmējot ar nepielādētu ieroci.
13. Aizliegts pasniegt pielādētu medību šaujamieroci citai personai.
14. Medību šaujamieroci atļauts izmantot tikai šaušanai.
15. Medības aizliegtas sliktas redzamības apstākļos un vētras laikā.
16. Persona, kas vada dzinējus, pārzina mednieku līnijas izvietojumu. Dzinējiem aizliegts atrasties mastā ar pielādētiem medību šaujamieročiem un šaut uz medījamo dzīvnieku, izņemot gadījumus, kad viens vai divi mednieki izseko sašautu dzīvnieku, kā arī vilku, lūšu un mežacūku medības, kad dzinējs ir tikai viens mednieks ar suņiem. Šajā gadījumā dzinējam jāpārzina masts un mednieku līnijas izvietojums.
17. Mežacūku, kas vecāka par gadu, alni un staltbriedi atļauts šaut:
17.1. ar vītņstobra medību šaujamieroci, kura šāviņa enerģija stobra galā nav mazāka par 3000 džouliem, un ekspansīvas iedarbības lodi;
17.2. ar 20.–10.kalibra medību šaujamieroci, kas lietojams ar gludstobra munīciju, izmantojot medību lodi.
18. Dzinējmedībās medniekiem pie virsdrēbju augšdaļas ir spilgtas krāsas elementi, bet dzinēji dzīšanas laikā ir apģērbā, kas spilgti izceļas uz apkārtējā fona.
19. Pēc šāviena pie krituša aļņa, staltbrieža, meža cūkas vai stirnas pieiet ar pielādētu ieroci, tuvojoties dzīvniekam no mugurpuses.
20. Aizliegts veidot mednieku līniju uz 1. un 2.šķiras valsts autoceļiem, kā arī uz šo autoceļu ceļu zemes nodalījuma joslas.
21. Masta dzīšanas laikā medniekam vai dzinējiem aizliegts iziet uz stigas vai ceļa, vai to pretējā pusē, ja tur atrodas mednieku līnija, kā arī patvarīgi mainīt vai atstāt atrašanās vietu, nenogaidot dzīšanas beigu signālu.
22. Katram medniekam, atrodoties norādītajā vietā, jāzina mednieku līnijas izvietošanas virziens un blakus esošo mednieku atrašanās vieta.
23. Atļauts šaut tikai sektorā, kurš nepārsniedz 70o uz abām pusēm no perpendikula pret mednieku līniju mastā vai ārpus masta. Aizliegta šaušana pa mednieku līniju (tas ir, lādiņš vai tā daļa nedrīkst lidot tuvāk par 15 m no mednieka).
24. Medībās ar dzinējiem šaušana uz medījamo dzīvnieku atļauta mastā vai, ja medījamais dzīvnieks šķērsojis mednieku līniju, ārpus masta. Šaušanu mastā pārtrauc, ja dzinēji atrodas tuvāk par 200 m no mednieku līnijas.
25. Ar gludstobra medību šaujamieroci drīkst šaut uz medījamo dzīvnieku, kurš atrodas tuvāk par 50 m no šāvēja.
26. Atļauts šaut uz medījamo dzīvnieku attālumā, kas ir puse no attāluma starp blakus stāvošiem medniekiem, nepārsniedzot maksimālo šaušanas attālumu.
27. Šaut uz medījamo dzīvnieku blakus stāvoša mednieka šaušanas sektorā atļauts tikai tad, ja blakus stāvošais mednieks izšāvis visas medību šaujamierocī ietilpstošās patronas.
28. Aizliegts pielādēt medību šaujamieroci pirms norādītā medību sākuma laika.
29. Dzinējmedībās medību šaujamieroci atļauts pielādēt, tikai nostājoties norādītajā stāvvietā un tikai pēc tam, kad garām pagājuši visi medību dalībnieki. Medniekam, lencot medījamo dzīvnieku, atļauts pārvietoties ar pielādētu medību šaujamieroci, ja nav klāt citu medību dalībnieku.
30. Medību šaujamieroci izlādē pirms aiziešanas no mednieka stāvvietas. Pārgājienā medību šaujamieroci nes tikai izlādētu, ar stobru uz augšu, uz leju vai atvērtu.
31. Aizliegts iekāpt transportlīdzekļa kravas kastē vai piekabē un izkāpt no tās, turot rokā vai plecā medību šaujamieroci.

Foto: L.Dombrovska

Pievienot komentāru

Vārds *
E-pasts *
Komentārs *
Skaitļu trīs un pieci summa (drošības kods) *
* atzīmētie lauki ir aizpildāmi obligāti!