Medību ierobežojumi Papē

Sākums » Aktualitātes » 2011

Medību ierobežojumi Papē
Valdība 20.septembrī pieņēma jaunus dabas parka "Pape" individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus, kas paredz funkcionālā zonējuma maiņu, nosakot jaunas neitrālās zonas un samazinot esošās.

23.09.2011.

Valdība 20.septembrī pieņēma jaunus dabas parka "Pape" individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus, kas paredz funkcionālā zonējuma maiņu, nosakot jaunas neitrālās zonas un samazinot esošās. Dabas parka platība ir 10853 hektāri, un tajā, tāpat kā līdz šim, būs noteiktas trīs funkcionālās zonas – dabas lieguma zona, dabas parka zona un neitrālā zona.

 

Pēc jaunajiem noteikumiem dabas parka zona aizņems 4647 hektārus jeb 43%, dabas lieguma zona – 5995 hektārus jeb 55%, savukārt neitrālā zona aizņems 211 hektārus jeb 2%. Noteikumi nosaka dabas parka „Pape" individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību, kā arī funkcionālo zonējumu, lai saglabātu un atjaunotu vienotu mitrāju ekosistēmu kompleksu - piekrastes kāpu, Papes ezera un Nidas purva, pļavu un mežu ekosistēmas kā dabiskās dzīvotnes putnu, zīdītāju un bezmugurkaulnieku sugām, kā arī lai nodrošinātu teritorijas ilgtspējīgu attīstību.

 

Līdz ar to noteikumi paredz jaunu regulējumu, kas nodrošinās teritorijas labāku apsaimniekošanu, izmantošanu un dabas vērtību aizsardzību. Dabas parka teritorijā, lai netraucētu ūdensputnus ligzdošanas un migrācijas laikā, Nidas purvā un Papes ezerā ir noteikts ūdensputnu medību liegums ar medību un uzturēšanās ierobežojumiem. Papes ezerā ūdensputnu medību liegums ir noteikts niedrājā ezera ziemeļrietumu stūrī un 300 metru rādiusā ap putnu novērošanas torņiem – vietās, kur visvairāk koncentrējas putni migrācijas laikā.

 

Foto: dabas parks "Pape"

Pievienot komentāru

Vārds *
E-pasts *
Komentārs *
Skaitļu trīs un pieci summa (drošības kods) *
* atzīmētie lauki ir aizpildāmi obligāti!