Mednieku slinkums var apdraudēt bebru medības

Sākums » Aktualitātes » 2011

Mednieku slinkums var apdraudēt bebru medības
Sākot ar pagājušo gadu, tika ieviesta jauna sistēma attiecībā uz medību pieteikšanu, proti, Medību noteikumi nosaka, ka atbildīgā persona vienas dienas laikā reģistrē nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnālā medību iecirknī nomedītos un ievainotos dzīvniekus.

02.05.2011.

Nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnāls var būt gan papīra, gan elektroniskā formā. Mēneša laikā pēc medību sezonas beigām medību tiesību lietotājs iesniedz Valsts meža dienesta uzraugošajā struktūrvienībā informāciju par medību iecirknī iepriekšējā medību sezonā nomedītajiem un ievainotajiem medījamiem dzīvniekiem. Medījot individuāli publiskajās ūdenstilpēs, mednieks nomedītos nelimitētos medījamos dzīvniekus pats reģistrē nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnālā.

 

Medību noteikumi būtībā paredz to, ka, nomedījot bebru, vairs nav jāaizpilda medību atļauja, bet gan nomedītie bebri jāreģistrē nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnālā. Kā izrādās, līdz ar jaunās sistēmas ieviešanu mednieki ir kļuvuši slinki un nomedīto bebru skaitu nemaz nereģistrē. Kopš bebrs ir nelimitētais medījamais dzīvnieks medniekiem vairs nav jāaizpilda medību atļaujas, tādēļ daudziem var šķist, ka informācija par bebru nomedīšana vairs nav aktuāla. Šeit nebūt nebūs vieta sacīt, ka noteikumu prasību neivērošana attiecīgi sodāms pārkāpums, taču Valsts meža dienests brīdina, ka šādai rīcībai var būt Latvijas mēroga sekas, proti, ES var pieprasīt bebru medību aizliegumu tikai tādēļ, ka Latvijai nav pieejami pamatoti dati par nomedīto bebru skaitu.

 

VMD Medību daļas vadītājs Jānis Ozoliņš skaidro:

"Eiropas Padomes "Sugu un biotopu direktrīva" nosaka, ka visām V (piektā) pielikuma sugām jābūt monitoringam, ja gribam medīt. Mēs šo nosacījumu faktiski izpildām tikai par vilkiem. Atskaitās Vides aizsardzības un reģionālās attīstība ministrija, bet dati par medījamām sugām viņiem nav. Vienīgā cerība - VMD. Atskaite jāsniedz reizi 6 gados. Bez šiem datiem Latvijai var labākajā gadījumā pieprasīt pārtraukt (sliktākajā - draud procedūra par dalībvalsts pienākumu nepildīšanu) meža caunu, sesku, balto zaķu un, protams, bebru medības."

2010.gada pavasari mednieki sagaidīja ar vēl vienu jaunumu – bebrs vairs nebija limitētais medījamais dzīvnieks, kā arī par mēnesi tika pagarināta bebra medību sezona.

 

LATMA aicina medniekus būt atbildīgiem un pildīt Medību noteikumos noteiktās prasības, lai nodrošinātu to, ka Latvijā var turpināties dažādu dzīvnieku sugu medības.

 

Foto: National Geographic

Pievienot komentāru

Vārds *
E-pasts *
Komentārs *
Skaitļu trīs un pieci summa (drošības kods) *
* atzīmētie lauki ir aizpildāmi obligāti!