DzAĒP aizspriedumu virpulī!

Sākums » Aktualitātes » 2012

DzAĒP aizspriedumu virpulī!
Mednieki ar ZM rīkojumu tika iekļauti Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomē, bet tagad šķiet, ka grib no mums tikt vaļā!

10.02.2012.

Ar Zemkopības ministrijas 2012.gada rīkojumu Nr.18 "Par Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes sastāva apstiprināšanu" tika apstiprināta Dzīvnieku aizsardzības ētikas padome (DzAĒP), kuras sastāvā iekļauts arī Latvijas Mednieku asociācijas valdes loceklis Ainārs Zvejnieks. 

 

LATMA pēc Zemkopības ministrijas pieprasījuma gatavoja dokumentu paketi, lai pamatotu savu dalību šajā institūcijā, un, ZM, izvērtējot visus apstākļus, pieņēma lēmumu medniekus padomē iekļaut. Tomēr tas izraisījis lielu neapmierinātību pašā DzAĒP. Tas bija it īpaši manāms pirmajā padomes sēdē 1.februārī, kad padomes locekļi asi uzbruka LATMA, liekot pamatot savu klātbūtni. Tika pat pausts viedoklis, ka vairākas organizācijas izstāšoties no padomes, ja tajā paliktu mednieki. Rezultātā tika nolemts, ka DzAĒP gatavos vēstuli Zemkopības ministrijai ar lūgumu pārskatīt mednieku dalību padomē.

 

Interesanti, ka iebildumus cēla arī organizācija, kas pati nodarbojas ar medību šķirnes suņu ciltsdarbu un apmācību.

 

Gribētos gan norādīt, ka medniekiem kā lielākajiem savvaļas dzīvnieku apsaimniekotājiem ir vistiešākā interese par savvaļas dzīvnieku aizsardzību. Ja jau Eiropas Komisija ir atzinusi, ka medību un dabas aizsardzības mērķi nav pretrunā, nav saprotams, kādēļ pie mums joprojām valda aizspriedumi un stereotipi, kas neļauj konstruktīvi sadarboties dažādām ieinteresētām pusēm. 

 

Padomes sēdē LATMA tika pārmests, ka, strādājot pie Medību likuma grozījumiem, vērā netika ņemts neviens DzAĒP priekšlikums. Jānorāda gan, ka šie priekšlikumi, šķita izrauti no konteksta un tiem trūka dziļāka ieskata lietas būtībā. Mednieku kopienai ir grūti pieņemt, ka kāda no medību procesā neiesaistītajām pusēm pieprasa savu priekšlikumu iekļaušanu Medību likumā, taču DzAĒP viedoklis tika uzklausīts un neviens nepieprasīja, lai DzAĒP aizliegtu piedalīties Medību likuma grozījumu izskatīšanā. Savukārt DzAĒP, šķiet, ir gatava piemērot draudus ar vairāku organizāciju izstāšanos no padomes, lai neļautu medniekiem "viņu klubiņā" paust savas domas. 

 

Lai šo attieksmi mainītu, uzskatām, ka mednieku klātbūtne DzAĒP ir ne tikai vēlama, bet gan obligāta. Esam gatavi uz konstruktīvu turpmāku sadarbību un viedokļu saskaņošanu. Esam atvērti jebkurām diskusijām un viedokļu apmaiņai! 

 

Aizliegta raksta pārpublicēšana bez rakstiskas saskaņošanas ar LATMA!