Jaunumi Medību likuma jautājumā

Sākums » Aktualitātes » 2012

Jaunumi Medību likuma jautājumā
Medību likuma jautājumā nav panākta vienošanās ar lauksaimniekiem.

08.03.2012.

Pagājušā darba grupas sēdē visas ar medniekiem saistītās organizācijas pauda bažas par to, ka ierosinot  grozījumus Medību likumā par minimālo platību limitētiem medījamiem dzīvniekiem un citiem jautājumiem, kurus izvirza Zemnieku Saeima, būtiski izmainās visa medību saimniecība un organizācija. Visi mednieki bija vienisprātis, ka galvenais problēmu cēlonis ir dažādu iesaistīto personu un grupu savstarpējās attiecības, nevis trūkumi likumā.

 

Vēl jo vairāk, saskaņā ar spēkā esošā likuma prasībām medību tiesību lietotājs ir atbildīgs par nodarītajiem postījumiem. Tāpēc tika nolēmts 3 nedēļu laikā  iesniegt priekšlikumus MK noteikumos u.c. VMD un ZM normatīvos aktos, lai šos jautājumus sakārtotu!

 

Tādēļ vajadzētu pārskatīt šādus MK noteikumus:

- 17.07.2007. MK noteikumi Nr.497 "Kārtība, kādā nosaka materiālo zaudējumu apjomu, kurus lauksaimniecībai un mežsaimniecībai nodarījuši medījamie dzīvnieki"

- 23.12.2003. MK noteikumi Nr.760 "Medību noteikumi"

· 23.01.2008. Zemkopības ministrijas kārtība „Medījamo dzīvnieku uzskaites un limitēto medījamo dzīvnieku nomedīšanas lielākā pieļaujamā apjoma medību platībās aprēķināšanas metodika".

 

Ja medniekiem ir kādi priekšlikumi, labprāt tos uzklausīsim!

 

Elmārs Švēde, LATMA valdes priekšsēdētājs

 

Pārpublicēšana tikai ar ikreizēju LATMA rakstisku atļauju!