Latvijas XIV mednieku festivāla nolikums

Sākums » Aktualitātes » 2012

Latvijas XIV mednieku festivāla nolikums
Augusta pirmajā nedēļas nogalē mednieki, radi, draugi un līdzjutēji dosies uz Rencēniem, lai 14.reizi suminātu Minhauzenu!

28.06.2012.

„Minhauzens 2012"


Rencēnos 2012. gada 3. - 5.augusts

Festivāla rīkotāji un atbalstītāji: Latvijas Mednieku asociācija, MMK Rencēni, Burtnieku novada pašvaldība, MSAF , sponsori un atbalstītāji.

Festivāla devīze: Minhauzens nemelo un uzvar godīgi.

Mērķis: Izglītot un pārbaudīt iegūtās zināšanas Latvijas mednieku sabiedrībai, nodrošinot iespēju kopā ar ģimenēm atpūsties, satikties, sacensties.

 

Disciplīnu nolikumi atrodami šeit!

Festivāla nolikums

Laiks un vieta: 2012.gada 3. - 5. augusts Burtnieku Novada, Rencēnu pagasta, Vētraskalnā

 

Dalībnieki: festivālā aicinātas piedalīties mednieku formējumu komandas un to līdzjutēji. Ieteicamais sacensību dalībnieku skaits komandā - 15. Dalībnieku vecums, dzimums un meistarība nav limitēti. Festivāla sacensību vērtējumā piedalās tikai pieteiktie dalībnieki. Vienas komandas dalībnieks nedrīkst startēt citā komandā un katrs šāvējs drīkst startēt tikai vienā pārbaudījumu veidā.

 

Pieteikumi: rakstiski pieteikumi par komandas piedalīšanos festivālā jānosūta līdz 15. jūlijam pa e-pastu: minhauzens2012@gmail.com, vai tālr 26114599 Jānis, vai 26419950 Andris, pēc pieteikuma nosūtīšanas vēlams sazvanīties pa norādīto talruni.. Pieteikumā jānorāda aptuvens dalībnieku un līdzjutēju skaits, obligāti - kontaktpersona, vēlams informēt par iespējamu ierašanos ar autobusu (virs 12 vietām).

Iepriekš sagatavotu vārdisku pieteikumu ar komandas dalībnieku vārdiem, uzvārdiem, norādot sacensību disciplīnas, kurās tie piedalīsies, un dalībnieku parakstītu apstiprinājumu par sava veselības stāvokļa atbilstību un drošības noteikumu ievērošanu, katras komandas pārstāvis iesniedz informācijas centrā 3.augustā no plkst.15.00. līdz 18.00.

 

Dalības maksa: minimālā maksa vienai komandai neatkarīgi no dalībnieku skaita Ls 150. Dalības maksa līdz 15.jūlijam ieskaitāma.

 

Dalībnieku apmešanās:

Kopējā nometnē komandai ierādītā vietā, kurā izvieto līdz paņemtās teltis;Apmešanās vietas iedala pēc pieteikumu iesūtīšanas kārtībasTie kas vēlās nometnes teritorijā dzīvot blakus, pieteikumus sūta kopā.

 

Drošības un kārtības noteikumi:

- sacensību vietas atrodas tuvu cita citai, lai dalībniekiem un līdzjutējiem festivāla laikā nebūtu jāizmanto automašīnas;

 

- dalībnieki nakšņo savās teltīs un par savas mantas glabāšanu komandas atbild pašas; Ugunskuru kurināšana tikai norādītajās vietās! Var lietot grilus. Karstās ogles drīkst izbērt tikai speciāli norādītās vietās. Katra komanda ir atbildīga par atkritumu savākšanu savas nometnes teritorijā un gadījumos, ja tiek bojāts atpūtas kompleksa inventārs vai apstādījumi, nes materiālu atbildību;

 

- peldēšanās ūdenstilpēs festivāla norises vietās notiek uz pašu festivāla dalībnieku atbildību. Festivāla organizatori neuzņemas atbildību par nelaimes gadījumiem.

 

- par huligānisku vai aizskarošu uzvedību pasākuma laikā dalībnieks tiek diskvalificēts pēc tiesnešu kolēģijas lēmuma.Par drošības un kārtības nodrošinājumu festivāla norises laikā atbild festivāla organizatori;

 

- medību šaujamieročus atļauts pārvadāt, pārnēsāt, glabāt un lietot atbilstoši LR Ieroču aprites likumam un MK noteikumiem. Šaujamieročus atļauts izņemt no ieroču somām un salikt tikai šautuvju šaušanas līnijā. Ar šaujamieroci aizliegts rīkoties personai, kura ir alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu iespaidā. Noteikumu neievērotāji pie šaušanas sacensībām netiek pielaisti vai arī netiek ieskaitīti viņu rezultāti. Par šaujamieroča uzglabāšanu atbild īpašnieks. Pārvietošanās ar transporta līdzekļiem nometnes teritorijā un festivāla norises vietās - atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem un tikai ar caurlaidēm;

- no 22:00 - 6:00 pārvietošanās ar transporta līdzekļiem aizliegta.

 

Sacensību veidi un vērtēšana: komandas vai to pārstāvji sacenšas 13 sacensību veidos, izcīnot vietu atbilstoši to nolikumiem (Precizēti sacensību nolikumi tiks aktualizēti 15. Jūlijā).

 

Sacensību veidi:

Alojas ātršaušana

Negantais sivēns

Nenošaut gulbi un zaļo vārnu

Jaunais traperis

Kanceles taisīšana

Krekla atmudžināšana

Kuiļa velšanaSakārtot vīram somu uz mežu

Šķīvīšu mešana

Uz aci

Medību zinības

Purva bridējs

4 draugi

 

Augstāko vietu kopvērtējumā iegūst komanda ar mazāko vietu summu. Vienāda rezultāta gadījumā vietu izšķir mājas darbs (skatīt nolikuma pielikumu).

 

Vispārējie nosacījumi: Dalībnieki startē izlozēto komandas starta numuru secībā. Dalībnieki sacensību laikā ievēro attiecīgo sacensību veidu drošības noteikumus. Sacensību tiesnesim ir tiesības nepielaist pie starta vai anulēt rezultātus, iesniedzot rakstisku pamatojumu galvenajam tiesnesim. Viens dalībnieks nedrīkst startēt vairākās šaušanas disciplīnās. Lai noskaidrotu nedalītas vietas, var tikt organizēta atkārtota sacensība. Neierašanās gadījumā uz atkārtotu startu tiek piešķirta zemākā no dalītajām vietām. Protesti tiek izskatīti balstoties uz rakstiskiem un neapstrīdamiem argumentiem pēc Ls 50 nodrošinājuma iemaksas. Ja protesta prasība tiek atzīta par pamatotu, drošības nauda tiek atdota.

 

Apbalvošana: tiek apbalvoti pirmo 3 vietu ieguvēji atsevišķos disciplīnu veidos un pirmo 6 vietu ieguvēji kopvērtējuma. Sacensību organizatori un atbalstītāji var piešķirt papildus balvas.

 

Informācijas apmaiņa: jautājumi, priekšlikumi, pieteikumu sūtāmi : minhauzens2012@gmail.com vai pa tālr. 26114599 Jānis; 26419950 Andris

 

Nokļūšana: Ceļš P17 Valmiera- Rūjiena, 21 kilometrs. Pagrieziens uz Silzemniekiem. Tālāk sekot norādēm.

 

Sacensību nolikumi sadaļā Minhauzens 2012!