VMD palielina vilku nomedīšanas limitu

Sākums » Aktualitātes » 2012

VMD palielina vilku nomedīšanas limitu
Valsts meža dienests ziņo, ka palielināts vilku nomedīšanas lielākais pieļaujamais apjoms.

12.01.2012.

Pamatojoties uz Medību likuma sesto un divdesmito pantu, Ministru kabineta 2003. gada 23. decembra noteikumu Nr. 760 “Medību noteikumu” (turpmāk Medību noteikumi) 3.1.9. apakšpunktu, Vilku aizsardzības plānu (21.11.2008. Vides ministra rīkojums Nr. 394) un Zemkopības ministrijas 23.01.2008. apstiprināto kārtību Nr. 3 “Medījamo dzīvnieku uzskaites un limitēto medījamo dzīvnieku nomedīšanas lielākā pieļaujamā apjoma medību platībās aprēķināšanas metodika”, kā arī izvērtējot līdz šim nomedīto vilku ietekmi uz populācijas atjaunošanos un zaudējumu risku, ko plēsēju liela koncentrācija un uzvedības izmaiņas rada lauksaimniecībai, nosaku papildus pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu – 50 (piecdesmit) vilku.

 

Kopā sezonā nomedījami 200 vilku.