Aizstāv fonda atbalstītos projektus

Sākums » Aktualitātes » 2013

Aizstāv fonda atbalstītos projektus
ZM notika MSAF 2013.gadā atbalstīto projektu noslēguma pārskatu un finanšu pārskatu aizstāvēšana.

27.11.2013.

Trešdien, 27.novembrī, Zemkopības ministrijā (ZM) norisinājās Medību saimniecības attīstības fonda (MSAF) padomes sēde. Tās gaitā notika MSAF 2013.gadā atbalstīto projektu noslēguma pārskatu un finanšu pārskatu aizstāvēšana.

 

Iztērēto līdzekļi lietderību projekta „Ligzdojošo un nomedīto ūdensputnu izpēte" (plānotais finansējums 12 974 lati) realizēšanai MSAF Padomes sēdē aizstāvēja Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts, bet projektus „Lielo plēsēju populāciju stāvokļa izmaiņas medību ietekmē" (14 249 lati), „Maksimāli pieļaujamais medījamo dzīvnieku populāciju blīvums un minimālais jeb kritiskais populācijas lielums" (15 499 lati) un „Medību trofeju vērtēšana, atbalsts reģionālo medību trofeju izstāžu organizēšanai" (2446 lati) - Latvijas valsts mežzinātnes institūts „Silava".

 

Biedrība „Latvijas Mednieku asociācija" aizstāvēja piešķirtā atbalsta izlietojumu projektiem „Mednieku izglītošana, seno medību rituālu un ceremoniju popularizēšana un mednieku interešu pārstāvniecība" (1390 latu) un „Latvijas mednieku interešu pārstāvniecība starptautiskajās nevalstiskajās medību organizācijās" (7516 lati), Latvijas Mednieku savienība – projektam „Mednieku un medību vadītāju izglītošana un kvalifikācijas celšana" (3325 lati), bet Latvijas Mednieku kinoloģiskā apvienība – projektam „Mednieku – medību suņu īpašnieku izglītošana un šķirnes medību suņu apmācība, popularizējot medības ar medību suņu piedalīšanos" (2300 latu).

 

Aizstāvēti tika arī divi informējošie projekti - SIA „Explore Latvija" ikmēneša televīzijas raidījumu cikls „Uz meža takas" (17 000 latu) un AS „Lauku Avīze" projekts „Sabiedrības informēšana par medību saimniecības aktualitātēm" (2050 latu).

 

MSAF padome sēdē pieņēma lēmumu uzskatīt prezentētos projektu noslēguma pārskatus un finanšu pārskatus par aizstāvētiem un atzīt, ka projektu rezultāti atbilst līgumā noteiktajiem darba uzdevumiem.

 

Jau iepriekšējās šāgada MSAF padomes sēdēs Straupes mednieku un makšķernieku biedrība „Mārkulīči" aizstāvējusi un finansējumu saņēmusi par projektu „Latvijas jauno mednieku nometne „Vanaga acs"" (3468 lati). Tāpat iepriekš finansējumu saņēmusi biedrība „Latvijas Mednieku savienība" par labi realizētu projektu Latvijas mednieku pārstāvniecība CIC un līdzdalība CIC ģenerālajā asamblejā (1144 lati) un biedrība "Latvijas Mednieku asociācija" par projektiem „Mednieku izglītošana mednieku festivāla „Minhauzens 2013" ietvaros" (6000 latu) un „Starptautiskā medību trofeju izstāde "TROPHY GRAND PRIX RĪGA 2013"" (10 171 lati).

 

MSAF padome 27.novembra sēdē arī apstiprināja Medību saimniecības attīstības fonda līdzekļu izmantošanas vadlīnijas nākamajam, 2014.gadam.

 

Avots: Zemkopības ministrija