Atklātās šaušanas sacensības Rugājos

Sākums » Aktualitātes » 2013

Atklātās šaušanas sacensības Rugājos
27.jūlijā Rugājos notiks atklātās Austrumlatvijas sacensības šaušanā.

08.07.2013.

1.SACENSĪBU RĪKOTĀJI: Rugāju novada dome; Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts Meži"; Latvijas Mednieku asociācija; biedrība"MMK Mieriņi".

 

2.SACENSĪBU MĒRĶIS: aktivizēt mednieku klubus un kolektīvus – iesaistot to biedrus šaušanas mākas pilnveidošanā, apzināt labākos šāvējus, iesaistīt medniekus aktīvā atpūtas pasākumā.

 

3.SACENSĪBU VIETA UN LAIKS: Balvu rajons, Rugāji, Rugāju novada šautuvē.Sacensību norise 27.07.2013. Dalībnieku reģistrācija no 8.00 līdz 9.00. Sacensību atklāšana 9.30. APBALVOŠANA NOTIKS 17.00. Rugāju novada šautuvē.

 

4.DALĪBNIEKI: komanda - no mednieku kluba vai kolektīva četru mednieku sastāvā,kā arī individuālie mednieki – medību ieroču īpašnieki, kam ir atbilstošā ieroča lietošanas atļauja un attiecīgais ierocis reģistrēts kā medību ierocis.

 

Nolikums šeit!