FACE atskatās uz 2013.gadā paveikto

Sākums » Aktualitātes » 2013

FACE atskatās uz 2013.gadā paveikto
FACE valdes sēdē atskatās uz paveikto 2013.gadā

20.11.2013.

FACE valdes sēde 2013. gada 13. novembrī, Brisele, Beļģija

 

Šā gada 13. novembrī Briselē notika FACE valdes sēde ar sekojošu dienas kārtību:

1. Iepriekšējās valdes sēdes 14.09.2013 protokola apstiprināšana.

2. Prezidenta ziņojums par aktualitātēm

3. Ziņojums par jaunā FACE ģenerālsekretāra izraudzīšanas procesa gaitu un rezultātiem

4. Finansu pārskats - Finansiālā situācija un budžeta izpilde: - Biedru maksas par 2013 gadu

5. Sekretariāta ziņojumi

6. Valdes sēdes pamattēmas - Eiroparlamenta vēlēšanas: - Medību tūrisms Eiropā

7. Prezentācija par OMPO pētījumiem medījamo putnu uzskaites datu ticamības zinātniskā salīdzināšanā.

8. Plānotās tikšanās FACE valdes sēdes darba materiāli ir ierobežotas pieejamības .

 

Aktualitātes un lēmumi pieejami mājas lapā www.face.eu

 

FACE aktualitātes 2013.gadā

Mednieku apvienošana: darbs ar biedriem, sadarbība ar ES Vides komisijas komisāru Janešu Potočkinu, kā arī ar ES dalībvalstīm plašākā mērogā. 

 

Dabas aizsardzība: FACE darbojas dažādu projektu ietvaros, iesaistoties bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, sadarbojoties ar lauksaimniecības organizācijām, aicinot veidot zaļos infrastruktūras objektus, kā arī novērtējot medību ienesumu ekonomikā. 

Savvaļas dzīvnieku aizsardzība: veidots tiek informācijas interneta portāls Artemis par Eiropas medījamām sugām, iniciatīvas attiecībā uz pīļu un zosu aizsardzību, jautājumi par kormorāniem un mežacūkām, kā arī aktivitātes attiecībā uz lielo plēsēju, invazīvo sugu un ES putnu direktīvas jautājumiem. 
 
Starptautiskie līgumi: darbs ar migrējošo sugu konvenciju (CMS), Āfrikas - Eirāzijas migrējošo ūdensputnu līgumu (AEWA), sadarbība citās jomās - mitrāji, Bernes konvencija, CITES u.c. 
Šaujamieroči un munīcija: aktīva darbība, lai neļautu ES virzīt idejas par lielāku legālo ieroču īpašnieku kontroli.
Medības un kultūra: jautājumi par medībām ar plēsējputniem, slazdošana, medības ar zirgiem un dzinējsuņiem, kā arī citas tradīcijas.