Iestājas pret Šaujamieroču direktīvas atvēršanu

Sākums » Aktualitātes » 2013

Iestājas pret Šaujamieroču direktīvas atvēršanu
Eiropas Komisija ir uzsākusi iniciatīvu, lai atvērtu "Šaujamieroču" direktīvu un padarītu prasības stingrākas.

29.08.2013.

Šā gada augusta sākumā Eiropas Savienības Medību un dabas aizsardzības asociāciju federācija (FACE) iepazīstināja sabiedrību ar savu pozīciju attiecībā uz Eiropas Komisija (EK) iniciatīvu atvērt t.s. "Šaujamieroču" direktīvu (91/477/EEC). EK ir uzsākusi iniciatīvu, velkot paralēles starp likumīgajiem šaujamieroču īpašniekiem un nelikumīgajiem ieročiem, šādi pamatojot nepieciešamību direktīvu atvērt. 

 

FACE uzsver, ka ir apmierināta ar esošo direktīvas tekstu un to, kā tās normas darbojas dzīvē. Toties medniekus aizstāvošā organizācija ir satraukusies par to, ka EK mēģina direktīvu atvērt jauniem - daudz stingrākiem grozījumiem. 

 

FACE iebilst pret EK apsvērumiem, kas saista likumīgos šaujamieročus ar nelikumīgiem.

 

EK apgalvo, ka šaujamieročus nozog to likumīgajiem īpašniekiem, jo nav pietiekami stingru noteikumu attiecībā uz ieroču glabāšanu. 

 

FACE nav informēta, ka šāda problēma pastāvētu lielos apmēros. Ja EK uzskata, ka šāda problēma eksistē, tad komisijai noteikti vajadzētu nodrošināt datus, kas to apstiprina. FACE ir pārliecināta, ka noziedzniekiem atņemtie ieroči galvenokārt arī nāk no nelikumīgiem avotiem. Arī pašās dalībvalstīs spēkā ir efektīvi nosacījumi par šaujamieroču glabāšanu, piemēram, Latvijā, jo direktīva nekādā veidā neierobežo dalībvalstis īstenot stingrākus nosacījumus. 

 

EK uzsver, ka nav vienotu standartu par to, kā padarīt ieročus nederīgus.

 

Direktīva jau tagad paredz, ka ieroči, kas būtu jāpadara par nederīgiem, tiek neatgriezeniski padarīti nelietojami. Ja komisija uzskata, ka dalībvalstīs nav pietiekami stingru nosacījumu, pret šīm valstīm būtu jāvēršas juridiski. Bez tam, direktīva paredz, ka komisijai ir jāizstrādā vadlīnijas kā ieroči padarāmi nederīgi, ko EK nav izpildījusi. 

 

EK apgalvo, ka notiek nelikumīga šaujamieroču izmantošana, jo netiek pildīta prasība ieročiem izmantot fiksējošu mehānismu, kas neļauj ieroci pielietot. 

 

Līdzīgi kā ar citiem apgalvojumiem, EK šo secinājumu nevar pamatot ar objektīviem faktiem. Bez tam, ir daudz citu efektīvu veidu, kā ierobežot piekļuvi šaujamieročiem, kā arī ierobežot to izmantošanu, piemēram, glabāt ieroci un munīciju atsevišķi. 

 

EK uzsver, ka notiek nelikumīga šaujamieroču izmantošana, jo ir nepietiekami kontroles standarti attiecībā uz ieroču glabāšanu un izmantošanu.

 

FACE uzskata, ka jau tagad direktīva nosaka pietiekami stingras prasības visiem šaujamieroču veidiem. 

 

Direktīva darbojas

 

Direktīva, kas patiesībā ir veidota kā iekšējā tirgus instruments, pašlaik nodrošina saprotamu pamatu, pēc kura dalībvalstis var veidot savus nacionālos normatīvos aktus. Dalībvalstis var pieņemt stingrākas prasības, kā tas ir Latvijā. Direktīvas mērķis nekad nav bijis pilnībā harmonizēt normatīvos aktus, kas attiecas uz šaujamieročiem, starp ES dalībvalstīm. 

 

Direktīvu jau grozīja 2008.gadā, un šis normatīvais akts atspoguļo vienošanos starp dažādiem politiskiem spēkiem.

Pirms uzsākt direktīvas grozīšanu, EK vajadzētu nodrošināt pierādījumus tam, lai varētu pārliecinoši deklarēt, ka šaujamieroču jomā ES ir problēmas. FACE uzsver, ka nelikumīgai ieroču apritei nav nekāda sakara ar likumīgo ieroču īpašniekiem. Komisijas viedoklis drīzāk norāda uz ideoloģiskiem aizspriedumiem, nevis faktiem pamatotu situācijas raksturojumu. 

 

FACE pozīcija attiecībā uz šaujamieročiem šeit!