LATMA ievēl jaunu valdi un spriež par nākotnes mērķiem

Sākums » Aktualitātes » 2013

LATMA ievēl jaunu valdi un spriež par nākotnes mērķiem
3.aprīlī notika LATMA pilsapulce, kurā sprieda par organizācijas nākotni.

04.04.2013.

Klātesošie biedri pārstāvēja 1015 medniekus no dažādiem klubiem.Ttika spriests par pašreizējo situāciju medību saimniecībā, aktualitātēm un problēmām. Tika pārspriesta LATMA pašreizējā darbība, izvērtētas iepriekšējā darbā pieļautās kļūdas un pieņemti lēmumi, kuri izslegtu nākotnē līdzīgu kļūdu atkārtošanas iespējas, kā arī nosprausti darbības virzieni tuvākajiem 6 mēnešiem .


Lai uzlabotu organizācijas darbību, tika veikti grozījumi statūtos un ievēlēta biedrības valde jaunā sastāvā.

 

Sapulces dalībnieki debatēs runāja arī par šādām problēmām:

- jaunā LVM vienošanās ar mednieku klubiem par medību infrastruktūras ierīkošanas nosacījumiem. Lai nodrošinātu vienotu izpratni par lietu būtību starp LVM un mednieku klubiem, LATMA valdes priekšsēdētāja vietnieks Haralds Barviks vērsīsies pie LVM, norādot uz mednieku minētajām problēmām

 

- nelikumīgo medību nekontrolēta turpināšana. Sapulces dalībnieki pauda viedokli, ka atbildīgās institūcijas neko nedara, lai novērstu malumedības un sodītu vainīgos. Tādēļ LATMA aicina ziņot par visiem gadījumiem, kad tiek konstatētas malu medības, bet atbildīgās institūcijas neko nedara. Ja LATMA trūkst informācijas par šādiem atgadījumiem, nav iespējams veikt attiecīgos soļus, lai situāciju uzlabotu

 

- klaiņojošo suņu problēma. LATMA aicina visus medniekus, kuriem ir kādi foto pierādījumi par klaiņojošo suņu noplēstajiem dzīvniekiem, sūtīt tos uz latma@latma.lv, lai būtu iespējams šo problēmu risināt likumu līmenī. 

 

Ar jauno valdi var iepazīties šeit!

 

LATMA preses dienests