LVM piedāvā iespēju izmantot brīvās platības

Sākums » Aktualitātes » 2013

LVM piedāvā iespēju izmantot brīvās platības
Latvijas valsts meži piedāvā savu skatījumu brīvo platību izmantošanai medību tiesību nomniekiem.

05.11.2013.

Pamatprincipi:
Ja sabiedrība ir ieguvusi īpašuma tiesības (nopirktie zemes gabali) līdz 200 ha, piedāvājot bez izsoles iepriekšējam MTL vai pierobežniekam.


Pārējos gadījumos piedāvājot bez izsoles piegulošam(-iem) medību tiesību lietotājam(-iem), ar kuru(-iem) LVM jau ir medību tiesību nomas attiecības pēc prioritātēm.

 

 

II Prioritāte - ja ir vairāki pieguloši nomnieki, piedāvājam slēgt MTN līgumu bez izsoles visiem piegulošiem nomniekiem neatkarīgi no iznomātās platības lieluma.

 

Piegulošie nomnieki savstarpēji vienojas, vai platības nomā viens vai platības sadala savā starpā.

 

Ja nomnieki nevar vienoties, sabiedrība rīko slēgtu izsoli starp nomniekiem.


Ja visu prioritāšu nomnieki atsakās, sabiedrība rīko atklātu izsoli.

 

Vienošanās process ar vairākiem potenciāliem nomniekiem

 

Vienošanās procesu organizē mežkopības vadītājs.


Vienošanās procesu protokolē un paraksta visi vienošanās dalībnieki, veicot atzīmi - vienošanās panākta vai nav panākta.