Piešķir naudu robežu dezinfekcijai

Sākums » Aktualitātes » 2013

Piešķir naudu robežu dezinfekcijai
Eiropas Komisija piekrīt līdzfinansēt Āfrikas cūku mēra profilakses pasākumus.

13.09.2013.

Eiropas Komisija (EK) ir piekritusi līdzfinansēt Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) izstrādātajā Āfrikas cūku mēra profilakses programmā iekļautos pasākumus. Pagaidām EK ir lēmusi par finansējuma piešķiršanu 2013. gadā īstenojamiem pasākumiem. Par Āfrikas cūku mēra profilakses pasākumu līdzfinansēšanu 2014. gadā EK varētu lemt šī gada beigās.

 

Kā jau PVD informēja iepriekš, kopējais profilakses pasākumiem nepieciešamais finansējuma apjoms 2013. - 2014. gadam ir 6 miljoni eiro, kas nepieciešami, lai varētu veikt dezinfekcijas pasākumus uz Eiropas Savienības ārējās robežas, turpināt mājas un meža cūku laboratoriskos izmeklējumus, kā arī informēt ieceļotājus un cūku turētājus par Āfrikas cūku mēri un ar šo slimību saistītajiem profilakses pasākumiem. Lielāko daļu no profilakses pasākumiem nepieciešamā finansējuma ir piekritusi segt EK.

 

Pilnā apjomā jeb 100 % EK piekritusi finansēt dezinfekcijas pasākumu turpināšanu robežkontroles punktos, šiem mērķiem 2013. gadam piešķirot 735 tūkstošus eiro. Šie līdzekļi paredzēti dezinfekcijas līdzekļu, speciālā apģērba un aprīkojuma iegādei, lai nodrošinātu dezinfekcijas pasākumus robežkontroles punktos. Tāpat finansējums paredzēts dezinfekcijas angāru projektēšanas darbu uzsākšanai. Šādi angāri nepieciešami, lai, gadījumos, kad uz robežas profilakses nolūkos nepieciešams veikt autotransporta dezinfekciju, to varētu darīt visu gadu, jebkuros laika apstākļos.

 

EK ir piekritusi 50 % apjomā finansēt arī laboratorisko izmeklējumu veikšanu mājas un meža cūkām, šiem mērķiem piešķirot 80 tūkstošus eiro, kā arī 14 tūkstoši eiro jeb 50 % no nepieciešamā finansējuma ir piešķirti dažādu informatīvo norāžu robežkontroles punktiem izgatavošanai un informatīvo materiālu ceļotājiem un mājas cūku turētājiem sagatavošanai.

 

Kā jau ziņots, Krievijā un Baltkrievijā ir konstatēta mājas un meža cūku saslimšana ar Āfrikas cūku mēri. Lai nepieļautu slimības ievazāšanu Eiropas Savienības teritorijā, radot būtiskus zaudējumus mājas cūku turētājiem un pārtikas ražošanas nozarei kopumā, PVD sadarbībā ar Muitu un Robežsardzi ir pastiprinājis robežkontroli – tiek pastiprināti pārbaudīta privātpersonu bagāža, konfiscēti un iznīcināti neatļautie pārtikas produkti – gaļa un gaļas izstrādājumi, piens un piena izstrādājumi, tiek veikta visa no Baltkrievijas un Krievijas Latvijā iebraucošā autotransporta ritošās daļas dezinfekcija, privātpersonu apavu dezinfekcija. Tāpat PVD kontrolē situāciju pierobežas meža cūku populācijā un arī saimniecībās, kurās tiek turētas mājas cūkas. Tur regulāri tiek veikti laboratoriskie izmeklējumi un pārbaudīts katrs aizdomīgais mājas cūku saslimšanas vai nobeigšanās gadījums.

 

Avots: PVD