Sadarbība dzīvnieku postījumu samazināšanā

Sākums » Aktualitātes » 2013

Sadarbība dzīvnieku postījumu samazināšanā
24.janvārī VAS "Latvijas valsts meži" aicināja uz tikšanos mednieku organizācijas.

27.01.2013.

VAS "Latvijas valsts meži" ir identificējuši vairākas problēmas, kas saistītas ar medību torņu celšanu un barotavu ierīkošanu. Problēma ir tāda, ka apzinātas vai neapzinātas mednieku rīcības dēļ tiek bojāta meža infrasturktūra, kā arī nodarīti zaudējumi mežam. Lai to novērstu, LVM ar medību organizācijām noslēgusi memorandu, lai kopīgiem spēkiem šīs problēmas novērstu.

 

Preses konferences laikā, kas notika 24.janvārī, LVM prezentēja savu skatījumu uz iespējamiem problēmu risinājumiem, kā arī aicināja uz sadarbību mednieku organizācijas.

 

Sanāksmes laikā Haralds Barviks, kurš uzņēmies pildīt LATMA izpilddirektora amata pienākumus, norādīja uz to, ka Latvijas mednieku saimniecība attīstās, jo, piemēram, pirms desmit gadiem šāda problēma nemaz nebija aktuāla. Pēc būtības LVM projekts ir atbalstāms, jo tas palīdzēs sakārtot medību infrastruktūru. Galvenais tagad ir skaidrojošais darbs un labās prakses veicināšana.

 

Savukārt LATMA valdes priekšsēdētājs Elmārs Švēde uzsvēra, ka organizācijas uzdevums ir aizstāvēt mednieku, nevis LVM intereses, taču nenoliedza sadarbības nepieciešamību un turpināšanas svarīgumu. 

 

Galvenais jautājums, ko uzdeva LVM, bija: "Vai var apvienot ražīgu, kvalitatīvu un veselīgu kokaudžu audzēšanu un medību saimniecības organizēšanu?"

 

LVM izcēla šādas problēmas:

 - Nepareiza barotavu ierīkošanu: uz grāvju atbērtnēm, jaunaudzēs, gar un uz meža autoceļiem, uz nobrauktuvēm, mikroliegumos, kā arī piemēslojot vidi.

- Nepareiza medību torņu būvēšana: bojājot augošus kokus, traucējot meža infrastruktūras uzturēšanu, piemēram, ceļa vidū, traucējot ceļa ekspluatāciju, kā arī būves ir neestētiskas un pārcenšoties tiek bojātas jaunaudzes. 

 

LVM aicina medniekus uz sadarbību, plānojot informēt medniekus par to, kur labāk un kā ierīkot un būvēt medību infrasturktūru.

 

Pasākumā piedalījās LATMA valdes priekšsēdētājs Elmārs Švēde, LATMA izpilddirektors Haralds Barviks, LMS valdes priekšsēdētājs Jānis Baumanis, Medniekiem.lv runasvīrs Andris Zariņš, kā arī dažādu mediju pārstāvji.

 

LATMA preses dienests

Rakstu pārpublicēšana ar LATMA rakstisku atļauju.