Sekmē medību resursu apsaimniekošanas un izmantošanas uzraudzību

Sākums » Aktualitātes » 2013

Sekmē medību resursu apsaimniekošanas un izmantošanas uzraudzību
Otrdien, 26. februārī, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādāto Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Medību noteikumi".

26.02.2013.

Jaunie Medību noteikumi sagatavoti saskaņā ar jau apstiprinātajiem grozījumiem Medību likumā un tie aizstās šobrīd spēkā esošos MK 2003. gada 23. decembra noteikumus Nr.760 „Medību noteikumi".

 

Noteikumos precizēta kārtība, kādā Valsts meža dienests (VMD) ir tiesīgs mainīt medību termiņus tikai zīdītājiem, kā arī noteikti papildu ierobežojumi medību organizēšanai atbilstoši attiecīgās dzīvnieku populācijas stāvoklim, meteoroloģiskajiem apstākļiem un fenoloģiskajai situācijai.

 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par savvaļas putnu aizsardzību medības sugas attīstībai nozīmīgā posmā (riesta laikā) nav pieļaujamas, līdz ar to noteikumos pārcelts medņu (Tetrao urogallus) gaiļu medību termiņš no pavasara (no 10. aprīļa līdz 10. maijam) uz rudeni (no 1. septembra līdz 31. oktobrim).

 

Tāpat precizēts Medību noteikumu pielikums „Nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnāls", identificējot nomedītos ūdensputnus „zoss" un „pīle" līdz sugas līmenim. Jaunie noteikumi sekmēs medību resursu apsaimniekošanas un izmantošanas uzraudzību.

 

Noteikumu projekts stāsies spēkā pēc tā publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis" tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv.

 

Plašāka informācija pieejama MK mājas lapā.

 

Avots: www.zm.gov.lv