Vai turpmāk būs medību pārskats?

Sākums » Aktualitātes » 2013

Vai turpmāk būs medību pārskats?
12.septembrī ZM notika otrā sanāksme, kurā sprieda par jaunajiem Medību noteikumiem.

13.09.2013.

Zemkopības ministrija turpina rīkot darba grupas, lai turpinātu darbu pie Medību noteikumiem, kas jāizstrādā no jauna, ko paredz grozījumi Medību likumā.

 

12.septembra sanāksmē galvenās diskusijas izvērtās par diviem punktiem, proti, medību dokumentāciju un medību vadītāja pienākumiem. Sēdes sākumā Valsts kancelejas pārstāvis nodeva premjerministra Valda Dombrovska vēstījumu, ar aicinājumu samazināt administratīvo slogu arī medību jomā. Sēde arī turpinājās, mēģinot ievērot premjera norādījumus. 

 

No LATMA puses izskanēja priekšlikums, ja ne vispār atbrīvoties no medību pārskata, tad vismaz, pirmkārt, atcelt nepieciešamību to nodot Valsts meža dienestam, un, otrkārt, samazināt informāciju, kas pārskatā jāieraksta. Valsts Policijas pārstāvis uzsvēra, ka dzinējmedībās vismaz medību vadītāja interesēs medību pārskats būtu vajadzīgs, lai varētu kontrolēt dalībnieku skaitu. Atsevišķi būtu arī jāizdala mednieki un tie dzinējmedību dalībnieki, kuriem nav tiesību izmantot šaujamieročus. Diskusiju rezultātā izkristalizējās situācijas, kad medību pārskats būtu jāaizpilda un kāda informācija tājā jānorāda. Medību pārskats paliek obligāts dzinējmedībās, tajā jāfiksē medību dalībnieki, medījamās sugas, kā arī medību vadītājs. Tas, vai tiek fiksēts medību sākuma un beigu laiks, kļūst par medību vadītāja tiesībām to ierakstīt nepieciešamības gadījumā. Pārskats būtu jāaizpilda individuālajās medībās tad, kad tiek izmantoti ierobežotas izmantošanas rīki (nakts tēmēklis, lukturis un arī kad izmanto pusautomātisko šaujamieroci, kurā var ielādēt vairāk par trim patronām), bet tad pārskatā svarīgi ir norādīt medījamo dzīvnieku sugas, jo ierobežotas izmantošanas rīkus var izmantot mežacūku, lapsu un jenotsuņu medībās. Šī norma stāsies spēkā nākamā gada 1.janvārī. Pārskats arī būs vajadzīgs, kad mednieks savu ieroci nodod otram. 

 

Tika arī nospriests, ka lukturus un nakts optiskos tēmēkļus diennakts tumšajā laikā drīkst izmantot no torņa, bet pēc LATMA aicinājuma tika noraidīts priekšlikums, ka lukturus un nakts optiskos tēmēkļus drīkst uz ieroča uzmontēt tikai tad, kad mednieks uzkāpis tornī. Papildus vēl arī pēc citu sēdes dalībnieku iniciatīvas tika ieviests izņēmums, ka lukturus un nakts optiskos tēmēkļus var izmantot, lai pārpaudītu šāviena rezultātu un nepieciešamības gadījumā izsekotu ievainotam dzīvniekam. 

 

Sēdes turpinājumā aizsākās diskusijas par medību vadītāja tiesībām un pienākumiem, kas būtu viens no otra jānodala. Līdz ar to uzmanīgi tika izvērtētas prasības, kas kļūs par medību vadītāja pienākumiem, jo par pienākumu nepildīšanu iestājas atbildība. Tādēļ tika secināts, ka drošības prasības ir jāzina katram medniekam, tā ir individuāla atbildība un medību vadītājs var paturēt tiesības instruēt medību dalībniekus par vispārējām medību drošības prasībām. Savukārt medību vadītāja pienākums būs medību dalībniekus brīdināt par specifiskām drošības prasībām, piemēram, sēņotājiem, sliktu redzamību un citiem neparedzamiem apstākļiem. Būtiski arī tika pārstrādāti punkti par medību vadītāja rīcību, ja medībās noticis nelaimes gadījums.

 

Nākamajā reizē turpināsies diskusijas par medību vadītāja tiesībām. 

 

Atgādinām, ka šīs ir tikai darba grupas diskusijas, kuru rezultātā tiks izstrādāta Medību noteikumu projekta redakcija. Visas jaunās prasības stāsies spēkā tikai pēc tam, kad noteikumus būs apstiprinājis Ministru kabinets.