ĀCM zona paplašināta

Sākums » Aktualitātes » 2014

ĀCM zona paplašināta
ZM informē: Paplašināta ĀCM ārkārtējās situācijas teritorija un noteiktas stingrākas prasības.

13.08.2014.

Saistībā ar Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izplatīšanos Latvijā Ministru kabinets otrdien, 12.augustā, apstiprināja grozījumus piecos Ministru kabineta noteikumos.


Noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.jūlija rīkojumā Nr.322 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"" nosaka ĀCM ārkārtējās situācijas teritorijas paplašināšanu, to nosakot papildus:
• 21 novadā (Vārkavas, Līvānu, Viļānu, Cēsu, Amatas, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas, Gulbenes, Cesvaines, Ērgļu, Madonas, Lubānas, Kokneses, Pļaviņu, Krustpils, Varakļānu, Salas, Viesītes, Jēkabpils, Aknīstes un Ilūkstes novadā),
• piecu novadu atsevišķos pagastos (Ogres novada Ķeipenes, Taurupes, Mazozolu, Madlienas, Meņģeles un Krapes pagastā; Jaunjelgavas novada Seces, Staburaga un Sunākstes pagastā; Daugavpils, Preiļu un Riebiņu novadā - arī tajos pagastos, kuri iepriekš nebija pasludināti par ĀCM ārkārtējās situācijas teritoriju),
• četrās pilsētās (Jēkabpilī, Daugavpilī, Valmierā, un Rēzeknē).

 

Noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 15.jūlija rīkojumā Nr.359 „Par pasākumiem Āfrikas cūku mēra izplatīšanās ierobežošanai"" noteic kompensācijas palielināšana par cūku nokaušanu, ja saimniecībā nevar īstenot biodrošības pasākumus vai tirdzniecības traucējumu dēļ:
1) par pieaugušu vaislas dzīvnieku (sivēnmāte, vaislas kuilis) – 170,00 eiro (pašreizējo 115 eiro vietā);
2) par nobarojamu cūku un vaislas jauncūku – 120,00 eiro (pašreizējo 65 eiro vietā);
3) par piena sivēnu – 35,00 eiro (pašreizējo 25 eiro vietā).


Savukārt 150 000 eiro no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirti Zemkopības ministrijai (Lauku atbalsta dienestam), lai nodrošinātu nekavējošu Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.177 „Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā" noteikto kompensāciju izmaksu dzīvnieku īpašniekiem par zaudējumiem, kas radušies ĀCM uzliesmojuma apkarošanas laikā par nokautajām (slimajām) cūkām.

 

Straujā ĀCM izplatība var nozīmīgi ietekmēt cūkkopības pastāvēšanu Latvijā. Tādēļ noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 20.augusta noteikumos Nr.621 „Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām"" papildināti, nosakot, ka konkrēti biodrošības pasākumi jāsāk īstenot arī tajās cūku novietnēs, kas neatrodas ārkārtējās situācijas teritorijā (ne vēlāk kā 2014.gada 31.oktobrī).


Savukārt novietnēs, kas tiks izveidotas vai tajās plānos ievest cūkas pēc 2014.gada 31.augusta, un novietnēs, kurās nokaus cūkas, dzīvniekus varēs ievietot tikai tad, ja novietnē būs īstenoti biodrošības pasākumi un saņemta PVD atļauja cūkas ievest.


Dzīvnieku īpašniekiem, kas cūkas nokaus radušos tirdzniecības traucējumu dēļ, kompensāciju saņemšanai ir jāsniedz apliecinājums par minētajiem traucējumiem (dokuments vai paskaidrojums). Šī norma neattieksies uz novietnēm, kas atrodas normatīvajos aktos noteiktajā trešajā riska zonā, no kuras aizliegts izvest dzīvniekus un to produktus (MK noteikumi Nr.83 par ĀCM likvidēšanu).


Noteikts, ka PVD organizēs cūku sugas dzīvnieku piespiedu nogalināšanu un iznīcināšanu novietnēs, kurās dzīvnieku īpašnieks noteiktajā termiņā nav īstenojis biodrošības pasākumus un nodrošinājis dzīvnieku nokaušanu. Minētajiem dzīvnieku īpašniekiem netiks izmaksāta kompensācija par nokautajiem dzīvniekiem.


Grozījumi arī precizē atsevišķus veicamos biodrošības pasākumus, lai novērstu nosacījumu interpretāciju.

 

Noteikumos „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.177 „Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā"" atvieglota kārtība, kā Lauku atbalsta dienests (LAD) aprēķinās zaudējumus par ĀCM uzliesmojuma dēļ iznīcināto inventāru un materiāliem, kas izmantoti līķu iznīcināšanā. Pašlaik noteikts, ka zaudējumus aprēķina saskaņā ar pavadzīmēs norādīto. Turpmāk zaudējumus rēķinās procentos no kompensācijas par nokautajām vai nogalinātajām cūkām.

 

Ja novietnē ir:
1) ne vairāk par 10 cūku sugas dzīvniekiem – kompensācija būs 50 procenti,
2) no 11 līdz 50 cūku sugas dzīvniekiem – kompensācija būs 30 procenti,
3) vairāk nekā 50 cūku sugas dzīvnieku – kompensācija būs 10 procenti no kompensācijas par nokautajām vai nogalinātajām cūkām.


Lai paātrinātu kompensāciju saņemšanu, noteikts, ka dokumentus kompensāciju saņemšanai gatavo ne tikai PVD inspektori, bet arī pilnvarotie veterinārārsti.

 

Noteikumos „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 „Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība"" ieviesti Eiropas Komisijas lēmumi par noteiktajām riska zonām (kas tieši skar visus cūku īpašniekus, kuru novietnes atrodas ĀCM ārkārtējās situācijas zonā) un noteikti papildu ierobežojumi dzīvu cūku un produktu pārvietošanai starp valstīm, kā arī prasības transportlīdzekļu dezinficēšanai, ja transportlīdzeklis Latvijā iebrauc no Krievijas vai Baltkrievijas.

 

Visi pieci noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis".

Pievienot komentāru

Vārds *
E-pasts *
Komentārs *
Skaitļu trīs un pieci summa (drošības kods) *
* atzīmētie lauki ir aizpildāmi obligāti!