Atklātās Austrumlatvijas sacensības šaušanā 2014

Sākums » Aktualitātes » 2014

Atklātās Austrumlatvijas sacensības šaušanā 2014
26.jūlijā Rugājos notiks atklātās Austrumlatvijas sacensības šaušanā.

10.07.2014.

1.SACENSĪBU RĪKOTĀJI: Rugāju novada dome.

 

2.ATBALSTĪTĀJI: Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts Meži"; Latvijas Mednieku asociācija; biedrība "MMK Mieriņi".

 

3.SACENSĪBU MĒRĶIS: aktivizēt mednieku klubus un kolektīvus – iesaistot to biedrus šaušanas mākas pilnveidošanā, apzināt labākos šāvējus, iesaistīt medniekus aktīvā atpūtas pasākumā.

 

4.SACENSĪBU VIETA UN LAIKS: Rugāju novads, Rugāji, Rugāju novada šautuvē. Sacensību norise 26.07.2014. Dalībnieku reģistrācija no 8.00 līdz 9.00. Sacensību atklāšana 9.30.

 

APBALVOŠANA NOTIKS 17.00. Rugāju novada šautuvē.

 

5.DALĪBNIEKI: komanda - no mednieku kluba vai kolektīva četru mednieku sastāvā, kā arī individuālie mednieki – medību ieroču īpašnieki, kam ir atbilstošā ieroča lietošanas atļauja un attiecīgais ierocis reģistrēts kā medību ierocis.

 

6.ŠAUŠANAS VINGRINĀJUMI: - šaušana ar vītņstobra ieroci pa stāvošu mērķi 80 m attālumā no rokas, šāvienu skaits 8,minimālais kalibrs .223, tēmekļi jebkuri ,patronas jebkuras izņemot sprāgstošās, aizdedzinošās, trasējošās;

 

- šaušana ar gludstobra ieroci pa stāvošu mērķi 50 m attālumā ar lodi , šāvienu skaits 8, minimālais kalibrs 32.;

 

- snaipera šaušana ar vītņstobra ieroci pa stāvošu mērķi – līdz 150 m attālumā guļus, šāvienu skaits 8, ieroci atbalstot uz rokas ,minimālais ieroča kalibrs .223;

 

- "compak" sportings, 25 mērķi , divas sērijas, patronas Nr. 7, ne lielāka par 28 grami.

 

7. Uzvarētāju noteikšana: komandu vērtējumā skaita visu vingrinājumu punktu summu, augstāko vietu iegūst lielāko punktu summa. Sportingā sašauto šķīvīšu skaits reizināts ar koeficentu 1.6.

 

Ja kādā no vingrinājumiem dalībnieks nepiedalās vai tiek diskvalificēts – iegūtie punkti ir 0.

 

Ja komandai punktu summa ir vienāda, augstāku vietu iegūst komanda, kuras vingrinājumu mērķos ir vairāk augstākas vērtības trāpījumu. Individuālos dalībniekus katrā vingrinājumā vērtēs atsevišķi, pēc komandu vērtējuma principa.

 

8.Dalības maksa: Individuālajam dalībniekam katrā šaušanas vingrinājumā – EUR 7; Komandai - EUR 21; Dalības maksa Rugāju novada šautuvē sacensību dienā , vai iepriekš samaksāt Rugāju novada domē.. T:29126623.

 

9.Drošības noteikumi: dalībnieks atbild personīgi par savu ieroci un darbību ar to, ievērojot "Medību noteikumos" un citos atbilstošajos normatīvajos aktos reglamentētos drošības pasākumus, šautuves teritorijā izpildīt "Rugāju novada atklātās šautuves drošības noteikumus". ,Par drošības noteikumu pārkāpšanu dalībnieks tiek nekavējoties diskvalificēts.

Pievienot komentāru

Vārds *
E-pasts *
Komentārs *
Skaitļu trīs un pieci summa (drošības kods) *
* atzīmētie lauki ir aizpildāmi obligāti!