Izstrādāti jauni Medību noteikumi

Sākums » Aktualitātes » 2014

Izstrādāti jauni Medību noteikumi
Zemkopības ministrija sagatavojusi jaunu Medību noteikumu projektu, kas izstrādāts saskaņā ar izmaiņām Medību likumā.

20.02.2014.

Jaunie noteikumi papildināti ar medību tiesisko regulējumu atbilstoši faktiskajai situācijai, tādējādi sakārtojot medību tiesību apriti. Medību noteikumu projekts paredz medījamo dzīvnieku sugu sarakstā iekļaut Latvijas faunai neraksturīgas un invazīvas sugas, kas jau izplatījušās kaimiņvalstīs un sāk izplatīties arī Latvijā, nelabvēlīgi ietekmējot ekoloģisko stabilitāti. Sugu sarakstā paredzēts iekļaut Amerikas ūdeles, jenotsuņus, dambriežus, muflonus, Sika briežus, jenotus, zeltainos šakāļus, nūtrijas un jūraskraukļus. Tāpat paredzēts medījamo sugu sarakstā atjaunot mērkaziņu.


Noteikumu projekts paredz vairākām sugām mainīt medību termiņus. Ievērojot bebru fizioloģiju, pieņemts lēmums par šīs sugas medību termiņa pārcelšanu, atļaujot tās medības sākt agrāk, attiecīgi arī beidzot agrāk un līdz ar to agrāk uzsākot dzīvnieku saudzēšanas periodu. Medību likumā jau noteikts, ka, konstatējot objektīvus apstākļus, Valsts meža dienests ir tiesīgs mainīt (gan saīsināt, gan pagarināt) medību termiņus zīdītājiem atbilstoši attiecīgās dzīvnieku populācijas stāvoklim, meteoroloģiskajiem apstākļiem vai fenoloģiskajai situācijai. Noteikumu projektā paredzēts, ka zīdītāju medības ārpus medību termiņiem iespējamas arī sabiedrības drošības un interešu aizsardzības nolūkā.

 

Tāpat noteikumu projektā noteiktas medību tiesību nodošanas līgumu obligātās sastāvdaļas, minimālais nodošanas termiņš un citi nosacījumi, lai uzlabotu medību tiesību nodošanas līguma kvalitāti, stabilizējot medību tiesību apriti. Precizēts iesniegumam par medību platību iekļaušanu medību iecirknī pievienojamo medību tiesības apliecinošo dokumentu klāsts un samazināts administratīvais slogs, atsakoties no kartogrāfiska materiāla. Noteikumu projektā arī ietverti kritēriji, pēc kuriem medību platības uzskatāmas par vienlaidu medību platībām.

 

Medību noteikumu projektā precizēta arī šķirnes medību suņu apzīmēšanas kārtība un izmantošana medībās. Medību suņu izmantošanas kārtība medībās ir papildināta ar prasību medību laikā medību suņus apzīmēt ar spilgtas krāsas elementu vismaz divu centimetru platumā, lai medību suņi būtu labāk pamanāmi un atpazīstami. Lai nodrošinātu medību suņu izmantošanu saskaņā ar dzīvnieku aizsardzību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, noteikts, ka lēmumu par šķirnes medību suņu izmantošanu pieņem medību vadītājs atbilstoši medību veidam un apstākļiem.

 

Tāpat noteikumu projekts paredz precizēt medību norises dokumentēšanas un informācijas aprites kārtību, medību vadītāja pienākumus un tiesības, nomedītā dzīvnieka pārvietošanas kārtību un kārtību, kāda medību trofejas izvedamas no Latvijas. Noteikumi paredz arī medību šaujamieroča, lielas enerģijas pneimatiskā ieroča un medību munīcijas izmantošanas kārtību, kā arī medību drošības prasības. Savukārt, lai palielinātu sabiedrības drošību un samazinātu malumedību iespējas publiskajos ūdeņos un to tiešā tuvumā, noteikumos precizēta kārtība, kāda medī nelimitētos medījamos dzīvniekus šajās teritorijās.

 

Noteikumu projekts vēl tiks skatīts valdībā.

 

Plašāka informācija par Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu šeit!

Pievienot komentāru

Vārds *
E-pasts *
Komentārs *
Skaitļu trīs un pieci summa (drošības kods) *
* atzīmētie lauki ir aizpildāmi obligāti!