Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu

Sākums » Aktualitātes » 2014

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu
Rīkojums par ārkārtas situācijas izsludināšanu Āfrikas cūku mēra apkarošanai.

28.07.2014.

1. Pamatojoties uz Veterinārmedicīnas likuma 32. pantu, likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 5. panta pirmo daļu un 6. panta pirmās daļas 2. punktu, kā arī ievērojot zemkopības ministra sniegto informāciju par nepieciešamību efektīvi apkarot Āfrikas cūku mēri, izsludināt ārkārtējo situāciju no 2014. gada 2. jūlija līdz 2014. gada 1. oktobrim šādos Latvijas novados un pagastos:

1.1. Daugavpils novada Ambeļu pagastā, Biķernieku pagastā, Demenes pagastā, Dubnas pagastā, Laucesas pagastā, Maļinovas pagastā, Naujenes pagastā, Salienas pagastā, Skrudalienas pagastā, Tabores pagastā, Vecsalienas pagastā un Višķu pagastā;
1.2. Aglonas novadā;
1.3. Krāslavas novadā;
1.4. Dagdas novadā;
1.5. Zilupes novadā;
1.6. Rēzeknes novadā;
1.7. Ludzas novadā;
1.8. Ciblas novadā;
1.9. Alojas novadā;
1.10. Mazsalacas novadā;
1.11. Rūjienas novadā;
1.12. Naukšēnu novadā;
1.13. Valkas novadā;
1.14. Burtnieku novadā;
1.15. Kocēnu novadā;
1.16. Beverīnas novadā;
1.17. Strenču novadā;
1.18. Priekuļu novadā;
1.19. Raunas novadā;
1.20. Smiltenes novadā;
1.21. Apes novadā;
1.22. Alūksnes novadā;
1.23. Viļakas novadā;
1.24. Balvu novadā;
1.25. Rugāju novadā;
1.26. Baltinavas novadā;
1.27. Kārsavas novadā;
1.28. Preiļu novada Pelēču pagastā, Preiļu pagastā un Aizkalnes pagastā;
1.29. Riebiņu novada Riebiņu pagastā, Rušonas pagastā un Silajāņu pagastā.
(Grozīts ar MK 22.07.2014. rīkojumu Nr.362)


2. Noteikt, ka atbildīgā institūcija par darbību koordināciju ārkārtējās situācijas laikā ir Pārtikas un veterinārais dienests un ka tā amatpersonām ir tiesības iekļūt privātā īpašumā visu nepieciešamo Āfrikas cūku mēra apkarošanas pasākumu īstenošanai.


3. Pārtikas un veterinārais dienests nosaka dzīvnieku un to produktu izmantošanas un pārvietošanas kārtību, kā arī transportlīdzekļu kustības ierobežojumus un citus pasākumus Āfrikas cūku mēra ierobežošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par epizootiju uzliesmojuma likvidēšanu un draudu novēršanu.


4. Valsts meža dienestam:
4.1. operatīvi un regulāri novērtēt mežacūku populācijas stāvokli;
4.2. koordinēt mežacūku medīšanu, lai samazinātu mežacūku populācijas blīvumu līdz vienai mežacūkai uz diviem kvadrātkilometriem (līdz piecām meža cūkām uz 1000 hektāriem medību platības);
4.3. operatīvi informēt medību tiesību lietotājus par Āfrikas cūku mēra apkarošanas pasākumiem un medīšanas nosacījumiem mežacūku populācijas blīvuma samazināšanai;
4.4. nodot medību tiesības citiem medniekiem (informējot attiecīgo pašvaldību), ja medību tiesību lietotāji tiem piekritīgajā teritorijā nenodrošina mežacūku populācijas blīvuma samazināšanu;
4.5. atļaut medniekiem medīt teritorijās, kurās saskaņā ar normatīvajiem aktiem medīt aizliegts (informējot attiecīgo pašvaldību).


5. Valsts policijai:
5.1. pēc Pārtikas un veterinārā dienesta pieprasījuma izveidot kontrolposteņus un nodrošināt amatpersonu dežūras posteņos uz ceļiem, kas šķērso šā rīkojuma 1. punktā minēto teritoriju;
5.2. iesaistīt amatpersonas Āfrikas cūku mēra apkarošanas pasākumos slimības skartajās novietnēs, ja to īpašnieki nepakļaujas Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonu norādījumiem;
5.3. sadarbībā ar Pārtikas un veterināro dienestu pastiprināti kontrolēt transportlīdzekļus šā rīkojuma 1. punktā minētajā teritorijā, lai veiktu mājas cūku, mežacūku un to produktu pārvadājumu pārbaudes.


6. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam nodrošināt dzīvnieku līķu sadedzināšanas uzraudzību un sniegt nepieciešamo atbalstu.


7. Attiecīgo novadu pašvaldībām:
7.1. ierādīt vietu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu aprakšanai un organizēt minētos pasākumus;
7.2. nodrošināt tehnikas un citu resursu piesaisti nobeigušos un nogalināto dzīvnieku sadedzināšanas vai aprakšanas organizēšanai Āfrikas cūku mēra apkarošanas laikā.


8. Valsts vides dienestam:
8.1. saskaņot Āfrikas cūku mēra apkarošanas laikā nogalināto un nobeigušos dzīvnieku sadedzināšanas vietas;
8.2. saskaņot pašvaldību ierādītās vietas dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu aprakšanai.


9. Medību tiesību lietotājam:
9.1. medījot samazināt mežacūku populācijas blīvumu;
9.2. par katru nomedīto mežacūku nekavējoties informēt Valsts meža dienestu;
9.3. nomedīto mežacūku nodot Pārtikas un veterinārajam dienestam vai tās liemeni uzglabāt līdz laboratorisko izmeklējumu rezultātu saņemšanai;
9.4. ja nomedītās mežacūkas blakusproduktus nelikvidē Pārtikas un veterinārā dienesta noteiktā vietā, tos aprakt mežacūkas nomedīšanas vietā vai pēc iespējas tuvāk tai;
9.5. par katru nobeigušos mežacūku nekavējoties informēt Pārtikas un veterināro dienestu vai Valsts meža dienestu.


10. Pārtikas un veterinārais dienests nodrošina informācijas sniegšanu iedzīvotājiem un pašvaldības iestādēm par ārkārtējās situācijas izsludināšanu sakarā ar Āfrikas cūku mēra apkarošanas pasākumu veikšanu, kā arī par ierobežojumiem ārkārtējās situācijas izsludinātajā teritorijā un veicamajiem Āfrikas cūku mēra apkarošanas pasākumiem.


11. Noteikt, ka Āfrikas cūku mēra apkarošanas pasākumu laikā faktiski veiktie izdevumi šajā rīkojumā minētajām institūcijām un pašvaldībām tiek segti no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". Ministrijām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā ar Finanšu ministriju saskaņotu tiesību akta projektu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši faktiski veikto izdevumu apmēram.


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

 

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

Pievienot komentāru

Vārds *
E-pasts *
Komentārs *
Skaitļu trīs un pieci summa (drošības kods) *
* atzīmētie lauki ir aizpildāmi obligāti!