Saeima izsludina ārkārtējo situāciju Āfrikas cūku mēra skartajā teritorijā (papildināts)

Sākums » Aktualitātes » 2014

Saeima izsludina ārkārtējo situāciju Āfrikas cūku mēra skartajā teritorijā (papildināts)
Ceturtdien, 3. jūlijā, Saeimas sēdē tika nolemts izsludināt ārkārtējo situāciju Āfrikas cūku mēra (ĀCM) skartajā teritorijā, lai būtu iespējams operatīvi veikt visus nepieciešamos pasākumus ĀCM ierobežošanai un apkarošanai.

04.07.2014.

Ceturtdien, 3. jūlijā, Saeimas sēdē tika nolemts izsludināt ārkārtējo situāciju Āfrikas cūku mēra (ĀCM) skartajā teritorijā, lai būtu iespējams operatīvi veikt visus nepieciešamos pasākumus ĀCM ierobežošanai un apkarošanai.


Lai efektīgi apkarotu ĀCM un nepieļautu tā tālāku izplatīšanos valsts teritorijā, līdz 2014. gada 1. oktobrim tiek izsludināta ārkārtējā situācijā Aglonas, Krāslavas, Dagdas, Zilupes, Ciblas novados, Daugavpils novada Ambeļu pagastā, Biķernieku pagastā, Demenes pagastā, Dubnas pagastā, Laucesas pagastā, Maļinovas pagastā, Naujenes pagastā, Salienas pagastā, Skrudalienas pagastā, Tabores pagastā, Vecsalienas pagastā un Višķu pagastā, Rēzeknes novada Kaunatas pagastā, Mākoņkalna pagastā un Pušas pagastā, kā arī Ludzas novada Brigu pagastā, Isnaudas pagastā, Istras pagastā, Nirzas pagastā, Ņukšu pagastā, Pildas pagastā un Rundēnu pagastā.

 

Rīkojums nosaka atbildīgo institūciju pienākumus ĀCM ierobežošanā un likvidēšanā. Atbildīgā institūcija par darbību koordināciju ārkārtējās situācijas laikā ir PVD un tā amatpersonām ir tiesības iekļūt privātā īpašumā visu nepieciešamo Āfrikas cūku mēra apkarošanas pasākumu īstenošanai. Tāpat PVD nosaka dzīvnieku un to produktu izmantošanas un pārvietošanas kārtību, kā arī transportlīdzekļu kustības ierobežojumus un citus pasākumus ĀCM ierobežošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par epizootiju uzliesmojuma likvidēšanu un draudu novēršanu.

 

Valsts meža dienesta pienākumos ietilpst operatīvi un regulāri novērtēt mežacūku populācijas stāvokli un koordinēt mežacūku medīšanu, lai samazinātu mežacūku populācijas blīvumu līdz vienai mežacūkai uz diviem kvadrātkilometriem (līdz piecām meža cūkām uz 1000 hektāriem medību platības). Tāpat VMD ir operatīvi jāinformē medniekus par ĀCM apkarošanas pasākumiem un medīšanas nosacījumiem. Rīkojums nosaka, ka medniekiem ir pienākums par katru nomedīto mežacūku nekavējoties informēt VMD, bet nomedīto mežacūku nodot PVD vai tās liemeni uzglabāt līdz laboratorisko izmeklējumu rezultātu saņemšanai. Par katru nobeigušos mežacūku medniekiem nekavējoties jāinformē PVD vai VMD.

 

Rīkojums nosaka arī citu institūciju, tostarp Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts vides dienesta un attiecīgo novadu pašvaldību pienākumus, lai nodrošinātu visu nepieciešamo ĀCM apkarošanas pasākumu īstenošanai.

 

Finanšu resursi ĀCM apkarošanas pasākumu laikā radīto izdevumu segšanai tiks izmantoti no Finanšu ministrijas valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

 

PVD: Pieaug Āfrikas cūku mēra apstiprināto gadījumus skaits mājas un meža cūkām

 

3.jūlija, vēlā vakarā PVD saņēma laboratorisko analīžu rezultātus, kas apstiprina to, ka Āfrikas cūku mēra (ĀCM) vīruss apstiprināts vienai mājas cūkai un vienai mežacūkai.

 

Par mājas cūku saslimšanu Krāslavas novada Piedrujas novadā veterinārārstu informēja dzīvnieku īpašnieks, novietnē bija divas nobarojamās cūkas, no kurām ĀCM vīruss laboratoriski apstiprināts vienai cūkai. Dzīvnieki tika turēti āra aplokos, novietne bija reģistrēta Lauksaimniecības datu centrā (LDC).

 

Savukārt mežacūka tika atrasta Krāslavas novada Indras pagasta pierobežā.

 

Līdz ar to uz doto brīdi ĀCM vīruss apstiprināts 13 mežacūkām un 4 mājas cūkām.

 

Līdz 4.jūlijam PVD inspektori ĀCM aizsardzības un uzraudzības zonā ir pārbaudījuši 2 168 saimniecības, no kurām cūkas tiek turētas 313 saimniecībās, kopējais mājas cūku skaits 1 559.

 

Laboratoriskai izmeklēšanai ir noņemts 861 asins paraugi. Ir pārbaudītas visas mājas un saimniecības Ķepovas Dagdas, Robežnieku un Svariņu pagastos. Pārējā teritorijā pārbaudes turpinās.

 

Pārbaužu laikā inspektori konstatēja 163 dažādu pārkāpumu, t.sk. nereģistrētus dzīvniekus, pārkāpumus cūku pārvietošanā un vienā gadījumā nebija reģistrēta cūku novietne. Par pārkāpumiem dzīvnieku turētājiem šobrīd sodi netiks piemēroti, taču ja tas tiks konstatēts atkārtotās pārbaudēs, sodi tiks piemēroti, jo nereģistrēta novietne un dzīvnieki ir rupjš noteikumu pārkāpums un rada draudus izsekojamībai, līdz ar to arī slimībām.

 

Avots: www.pvd.gov.lv

Pievienot komentāru

Vārds *
E-pasts *
Komentārs *
Skaitļu trīs un pieci summa (drošības kods) *
* atzīmētie lauki ir aizpildāmi obligāti!