Situācija ar svina munīciju ES

Sākums » Aktualitātes » 2014

Situācija ar svina munīciju ES
FACE šā gada aprīlī rīkoja darba grupu, kurā informēja par to, kāda ir situācija ar svina munīciju ES.

26.06.2014.

FACE (ES Medību un dabas aizsardzības asociāciju federācija), ES mednieku lobija organizācija, kurā Latvijas mednieku intereses pārstāv LATMA, skaidro situāciju ES attiecībā uz svina munīciju.

Situācija mitrājos:

1. Dānija ir aizliegusi svina munīcijas (skrošu) izmantošanu medībās un arī tās tirdzniecību.

2. Nīderlande, kā arī Beļģijas flāmu reģions aizliedzis jebkāda veida svina munīcijas (skrošu) izmantošanu medībās un šaušanas sportā.

3. 14 dalībvalstis (BG, CY, CZ, DE, HU, IT, ES, FI, FR, GR, LV, PT, SE, UK) ieviesušas ierobežojumus svina munīcijas izmantošanai mitrājos vai arī ūdensputnu medībās. 

4. Četras dalībvalstis (IE, LT, RO, SI) spriež par svina munīcijas izmantošanas ierobežošanu tuvā nākotnē. 

5. Trīs dalībvalstīs (HR, MT, PL) nav nekādu ierobežojumu svina munīcijas izmantošanai.

 

ES līmenī nav nekādu ierobežojumu no normatīvo aktu viedokļa svina munīcijas izmantošanai medībās un sporta šaušanā.

 

2011.gada oktobrī putnu uzskaites projekta ORNIS komiteja norādīja, ka Eiropas Komisija kā Līguma par Āfrikas–Eirāzijas migrējošo ūdensputnu aizsardzību (AEWA) līgumslēdzēja puse var tikai iedrošināt ES dalībvalstis pildīt savas saistības aittiecībā uz svina munīcijas izskaušanu, kā arī uzraudzīt esošo situāciju. Vienīgais veids, kā EK var ietekmēt dalībvalstis, ir ar REACH palīdzību. 

 

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) - Ķīmisko vielu reģistrācija, novērtēšana, atļauša un ierobežošana - ir 2006.gada 18.decembra ES regula, kas attiecas uz ķīmisko vielu ražošanu un izmantošanu, kā arī uz to ietekmi uz cilvēku veselību un vidi. 

 

Ja izmanto šo instrumentu, tad EK jāuzdod Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrai (ECHA) sagatavot ziņojumu, uz kā pamata izstrādāt svina munīcijas izmantošanas ierobežojumu. Tad kādai no dalībvalstīm vajadzētu sagatavot ierobežošanas priekšlikumu. 2012.gadā EK un dažas dalībvalstis vērsās pie Zviedrijas, lai tā paplašinātu ierobežojumus attiecībā uz svina munīcijas izmantošanas ierobežošanu. Šajā brīdī procesā iesaistījās FACE, kas uzdeva konsultantu firmai novērtēt svina munīcijas aizlieguma pamatojumu. Rezultātā Zviedrijā 2013.gadā nolēma nevis aizliegt svina munīcijas izmantošanu, bet gan attiecināt šo jautājumu uz patērētāju, proti, cilvēkiem, kas pārtikā izmanto gaļu, kas iegūta, izmantojot svina munīciju. Lai gan jānorāda, ka vēl šī iniciatīva nav beigusies. 

 

FACE atbalsta svina munīcijas izmantošanas ierobežošanu mitrājos, un vēlētos, lai iespējamie ierobežojumi tiktu ieviesti ar saprotamām likumu normām, vienlaikus medniekus arī izglītojot šajā jautājumā. Tomēr FACE iestājas pret pilnīgu svina munīcijas aizliegumu, jo tam varētu būt negatīva ietekme uz mednieku kopienu kopumā. 

 

Attiecībā uz svina vītņstobru lodēm, Zviedrijas Mednieku organizācijas eksperti iesaka

- Izmantot bezsvina munīciju vai svina lodes ar apvalku

- Svarīga ir šāviena vieta

- Ja iespējams, izvairīties no medījuma apstrādes mežā, ierobežojoties tikai ar iekšu izlaišanu

- Ievērot higiēnas prasības, kautķermeni neskalot, kā arī izgriezt ievainojuma vietu

 

Šāviens lāpstiņā ar soft point svina lodi:

 

 

 

 

 

 

Šāviens aiz lāpstiņas ar svina lodi ar apvalku:

Ražotāju nostāja

Ziņo Torbjorns Lindskogs no Norma Percision AB

 

Prasības medību ložu ražošanai:

- nodrošināt lodes visiem kalibriem un visu veidu ieročiem

- drošība no visiem aspektiem

- ētikas standartu ievērošana

- drošība no vides viedokļa

 

Svinu vītņstobru munīcijā var aizstāt tikai ar varu un tombaku (misiņa un cinka sakausējums). Ja ieviestu svina izmantošanas aizliegumu, tad:

- bezsvina munīciju nevarētu nodrošināt veselai virknei kalibru

- vara lodes der dažiem kalibriem, savukār lodes ar svina serdi piemērotas visiem kalibriem

- bezsvina munīcija smērē stobru un var radīt bīstamus gāzu līmeņus stobrā

- bezsvina munīcijai pastāv rikošetu iespējas, kā arī tās var vienkārši izlidot cauri dzīvniekam, neradot nepieciešamos bojājumus

 

Dzīvnieku labturība - medību ētika

- svinu izmanto miljoniem mednieku jau vairākus simtus gadu

- svins nodrošina mednieku ētikas prasību izpildi

- svins nodrošina lietotāju drošību

 

- varam nav un nekad nebūs tādas pašas īpašības kā svinam

- nav iespējams radīt bezsvina lodes ar optimālu nogalinošu spēku visiem kalibriem

- munīciju ražotāji neraksta dzīvnieku labturības un ētikas prasību likumus

 

Gan ražotāji, gan arī mednieki ir uzņēmušies atbildību ievērot medību ētikas prasības, kas jāņem vērā arī, izmantojot bezsvina munīciju, lai gan tā to vienmēr nenodrošina. 

 

Dzīvnieks, kas šauts ar besvina munīciju, ievainosts noskrien 3 līdz 4 reizes tālāku distanci, salīdzinājumā ar svina munīciju. Šie rādītāji ir pretrunā ar medību ētiku.

 

2006.gadā no 7,7 miljoniem tonnu izmantotā svina gadā - 84,50 % izmantoja baterijās, 3,88 % krāsošanas produktos, 3,81 % munīcijā.

 

Svins

- ūdenī šķīstošās svina daļiņas var būt toksiskas kā cilvēkiem tā dzīvniekiem

- svins ir dabīgs elements, kas atrodams zemes garozā

- svina munīcijas negatīvo ietekmi uz zemi nevar salīdzināt, jo dabīgā svina koncentrācija ir krietni vien lielāka

- svinu satur kartupeļi, alus, piena produkti, kafija, rīsi - līdz pat 10 %, savukārt medījumu gaļā svina ir mazāk nekā 1 %.

 

Ar datiem var iepazīties prezentācijā angļu valodā šeit! 

 

Avots: FACE.eu

 

Komentāri

Eko, 26.06.2014
Izskatās, ka svina munīcijas jautājums ir kā skabarga dibenā. Munīcijas ražotāji protams cīnās par to, lai viņiem nebūtu jāpielāgojas jaunajiem apstākļiem, lai gan pats ļoti sekmīgi izmantoju bezsvina munīciju. Vecie mednieki netic jaunām lietām pēc būtības, tie mirs ar putām uz lūpām aizstāvot svinu. Patiesībā laiks rādīs. Ja ražotāji nodrošinās labas un salīdzinoši lētas alternatīvas, tad viss notiks un beigu beigās svinu vairs neizmantos. Ja ieviesīs aizliegumu un ražotāji to izmantos, lai nopelnītu, proti, besvina munīciju tirgojot par kosmiskām cenam tad būs su.. vagā.

Pievienot komentāru

Vārds *
E-pasts *
Komentārs *
Skaitļu trīs un pieci summa (drošības kods) *
* atzīmētie lauki ir aizpildāmi obligāti!