Valsts meža dienests atvieglo medības ĀCM skartajās teritorijās

Sākums » Aktualitātes » 2014

Valsts meža dienests atvieglo medības ĀCM skartajās teritorijās
Atvieglojumi attiecas tikai uz vilku un lūšu medīšanu ar dzinējiem vai traucēšanu.

02.01.2015.

Šie grozījumi attiecas tikai uz tām teritorijām, kurās nav atļautas medības ar dzinējiem vai traucēšanu. Ar ikreizēju saskaņošanu ar Valsts meža dienestu, ja sniega apstākļos konkrētā medību platībā ir ielenkti vilki vai lūši, ir atļautas lielo plēsēju medības ar dzinējiem vai traucēšanu, kurās drīkst medīt TIKAI vilkus un/vai lūšus. Šāds lēmums pieņemts, lai nodrošinātu lielo plēsēju (vilku, lūšu) monitoringa datu reprezentativitāti un medību resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu.


Tas ir noteikts arī VMD rīkojumā Nr. 210, kas ir visu iepriekšējo rīkojumu par ierobežojumiem medību organizēšanā apvienojums un tas stājas spēkā ar 2015. gada 1. janvāri.

 

Rīkojums nosaka arī pilnvarojumu Austrumlatgales, Centrālvidzemes, Dienvidlatgales, Sēlijas, Ziemeļaustrumu un Ziemeļvidzemes virsmežziņiem piemērot atkāpes no iepriekš noteiktajiem ierobežojumiem medību organizēšanā, par aizliegumu Āfrikas cūku mēra riska zonā rīkot medības ar dzinējiem vai traucēšanu.


Virsmežziņiem it tiesības, sniedzot ikreizēju atļauju medību tiesību lietotājam gadījumos, ja konstatēti objektīvi apstākļi, piemēram, medījamo dzīvnieku būtiski postījumi lauksaimniecībai vai mežsaimniecībai, pēc lietderības apsvērumu izvērtēšanas un saskaņojuma ar Pārtikas veterināro dienestu, atļaut medības ar dzinējiem vai traucēšanu.
Kā arī, sniedzot ikreizēju mutisku saskaņojumu, atļaut vilku un lūšu medības ar dzinējiem vai traucēšanu, ja medību tiesību lietotājs sniega apstākļos konstatējis lielos plēsējus (vilki, lūši) konkrētās medību iecirkņa medību platībās.

 

Konstatējot jaunus Āfrikas cūku mēra saslimšanas gadījumus mežacūku populācijā, tiks noteiktas papildus medību platības ar ierobežojumiem medību organizēšanā. 01.01.2015. spēku zaudē Ministru kabineta 02.07.2014. rīkojums Nr. 322 „ Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu". Bet tas neattiecas uz Valsts meža dienesta, sadarbībā ar Pārtikas un veterināro dienestu, noteiktajiem ierobežojumiem medību organizēšanā 2014./2015. gada medību sezonā Āfrikas cūku mēra riska zonā, tajā skaitā rīkot medības ar dzinējiem vai traucēšanu. Karantīnas noteikumi joprojām būs spēkā infekcijas perēkļa vietās. Bīstamā slimība šobrīd cirkulē mežacūku populācijā, it īpaši Vidzemē. Kopš medību sezonas sākuma Āfrikas cūku mēra riska zonā nomedītas vairāk nekā 14 000 mež cūku. Pēc speciālistu vērtējuma, tas ir devis arī savu rezultātu - vīruss tik strauji uz priekšu vairs neizplatās. Tomēr galvenais medībās ir ievērot biodrošību un noteiktos ierobežojumus medību produkcijas apritē.

 

Avots: VMD

Pievienot komentāru

Vārds *
E-pasts *
Komentārs *
Skaitļu trīs un pieci summa (drošības kods) *
* atzīmētie lauki ir aizpildāmi obligāti!