Jauna sezona, jauna sezonas karte

Sākums » Aktualitātes » 2015

Jauna sezona, jauna sezonas karte
1.aprīlī sākas jaunā medību sezona, kas nozīmē tik vienu, ka nepieciešama arī jauna mednieka sezonas karte.

13.03.2015.

Lai saņemtu mednieka sezonas karti, ir jāsamaksā valsts nodeva – Eur 14,23. Vecuma un izdienas pensionāriem, kā arī valsts akreditēto augstāko mācību iestāžu pilna laika studentiem nodeva ir – Eur 4,27.


Valsts nodevu var maksāt skaidrā naudā (bankā) vai bezskaidrā norēķina veidā - internetbankā. Maksājuma mērķī norādot: mednieka vārdu, uzvārdu, personas kodu un tekstu "Valsts nodeva par mednieka sezonas karti".

saņēmējs Valsts kase, Nr. 90000050138

konts LV77TREL1060160925000

Saņēmēja iestāde: Valsts kase, BIC kods TRELLV22

 

Maksājumu iespējams veikt arī Valsts meža dienesta struktūrvienībās ar VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro vai American Express maksājumu kartēm.

 

Mednieku sezonas karti, uzrādot mednieka apliecību, valsts nodevas samaksu apliecinošu dokumentu (maksājuma uzdevums vai interneta bankas maksājuma izdruka, kuru maksātājs apliecina ar savu parakstu) un, ja nepieciešams, šīs samaksas atvieglojumus apliecinošo dokumentu, izsniedz Valsts meža dienesta struktūrvienībās.

 

Tiek pieņemti arī kolektīvi maksājumi, kad ar vienu maksājuma dokumentu apliecina valsts nodevas samaksu mednieku grupai. Maksājuma mērķī norāda tekstu "Valsts nodevas samaksa par Mednieku sezonas kartēm (gabali)". Šajā gadījumā, persona, kas saņem mednieku sezonas kartes iesniedz Valsts meža dienestā mednieku sarakstu ar attiecīgiem mednieku apliecību numuriem un parakstās par visu karšu saņemšanu.

 

Iespēja elektroniski saņemt mednieka sezonas karti.

 

No 2012. gada 1.aprīļa medniekiem tiek piedāvāta iespēja elektroniski pieteikties un elektroniski saņemt mednieka sezonas karti.

 

Lai to izdarītu, rīkojas šādi:

1. Samaksā valsts nodevu.

Valsts nodevu par MEDNIEKU SEZONAS KARTI var maksāt skaidrā naudā (bankā) vai bezskaidrā norēķinu veidā- internetbankā. Maksājuma mērķī norādot: mednieka vārdu, uzvārdu, personas kodu un tekstu- Valsts nodeva par mednieka sezonas karti.

Ja vienā maksājumā tiek veikts norēķins par vairākām MEDNIEKU SEZONAS KARTĒM un nav iespējams maksājuma mērķī minēt visu mednieku personu datus, tad Maksājuma mērķī norāda: Valsts nodeva par /norāda mednieku sezonas karšu skaitu/ mednieku sezonas kartēm.

 

2. Elektroniski aizpilda iesniegumu, iesnieguma veidlapa (Kolektīvam - 1.iesniegums, individuālam medniekam - 2.iesniegums)

 

3. Iesniegumu par MEDNIEKU SEZONAS KARTES saņemšanu un maksājuma uzdevumu elektroniskā veidā nosūta uz elektroniskā pasta adresi virsmežniecībām, birojiem vai uz adresi klienti@vmd.gov.lv un var saņemt 30 dienu laikā.

 

Uzmanību!


Gadījumos, ja uz Jums attiecas valsts nodevas atvieglojumi- vecuma vai izdienas pensionārs, vai pilna laika studējošais, tad nosūtot iesniegumu, jāpievieno šo apliecību elektroniskās kopijas.

 

Valsts meža dienests pārbauda mednieku apliecības derīgumu un izdod MEDNIEKA SEZONAS KARTI nosūtot elektroniskā veidā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi.

 

Mednieks MEDNIEKU SEZONAS KARTI informatīviem mērķiem izdrukā un uzrāda pēc pieprasījuma medību laikā.

 

Brīdinājumi

1.Saskaņā ar Medību noteikumu 11.punktu, mednieks vienas dienas laikā pēc medībām informē atbildīgo personu par medību laikā nomedītajiem vai ievainotajiem medījamiem dzīvniekiem.

2.Medību noteikumu 12.punkts nosaka, ka, medījot individuāli publiskajās ūdenstilpnēs, mednieks nomedītos nelimitētos medījamos dzīvniekus pats reģistrē nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnālā, kuru mēneša laikā pēc medību sezonas beigām iesniedz Valsts meža dienestā.

 

Avots: VMD

Pievienot komentāru

Vārds *
E-pasts *
Komentārs *
Skaitļu trīs un pieci summa (drošības kods) *
* atzīmētie lauki ir aizpildāmi obligāti!