Beigušās vilku medības

Sākums » Aktualitātes » 2016

Beigušās vilku medības
Ir beigušās vilku medības šajā medību sezonā, jo nomedīts viss pieļaujamais nomedījamo vilku skaits, informē Valsts meža dienests.

29.03.2016.

2015./2016. gada medību sezonā tika noteikts, ka pieļaujamais nomedījamo vilku skaits ir 275. 22. martā Centrālvidzemē tika nomedīts pēdējais divi simti septiņdesmit piektais vilks.

 

Lielākais pieļaujamais vilku nomedīšanas apjoms /limits/, tiek noteikts katru gadu, jo vilks ir Eiropā aizsargājamā suga, kurai jāsaglabā labvēlīgs populācijas stāvoklis.

 

Vislielākais skaits vilku šajā medību sezonā ir nomedīts Ziemeļkurzemes virsmežniecības teritorijā – 45, bet Rīgas reģionālās virsmežniecības teritorijā nomedīti tikai 5 vilki, kas arī ir vismazākais nomedītais dzīvnieku skaits.

 

Pieļaujamo nomedījamo dzīvnieku skaitu nosaka Valsts meža dienests. Tiek noteikts tāds lielākais pieļaujamais nomedījamo vilku daudzumu, kas nodrošina populācijas atjaunošanos un vienlaicīgi dod iespēju medniekiem mazināt zaudējumu risku, ko liela īpatņu koncentrācija un plēsēju uzvedības izmaiņas rada lauksaimniecībai.

 

Izziņai -

2009./2010. gada medību sezonā atļauts nomedīt 180 vilkus, nomedīti 175;

2010./2011. gada medību sezonā atļauts nomedīt 140 vilkus, nomedīti 139;

2011./2012. gada medību sezonā atļauts nomedīt 200 vilkus, nomedīti 201;

2012./2013. gada medību sezonā atļauts nomedīt 250 vilkus, nomedīti 247;

2013./2014. gada medību sezonā atļauts nomedīt 300 vilkus, nomedīti 292;

2014./2015. gada medību sezonā atļauts nomedīt 300 vilkus, nomedīti 267;

2015./2016. gada medību sezonā atļauts nomedīt 275 vilkus, nomedīti 275