ES Natura 2000 bioģeogrāfisko procesu boreālā reģiona tikšanās Lietuvā

Sākums » Aktualitātes » 2016

ES Natura 2000 bioģeogrāfisko procesu boreālā reģiona tikšanās Lietuvā
Oktobra sākumā Viļņā notika otrā boreālā reģionā Bioģeogrāfisko procesu tikšanās. Medniekus ES līmenī šajā sanāksmē pārstāvēja Eiropas Mednieku un dabas aizsardzības asociāciju federācija (FACE), kas ir lielākais mednieku lobijs ES. Galvenā FACE interese — lai Bioģeogrāfisko procesu diskusijā tiktu minēti arī lielie plēsēji.

10.11.2016.

Bioģeogrāfiskos procesus 2011. gadā uzsāka Eiropas Komisija. To mērķis ir Natura 2000 platību ieviešana, virzoties uz ES 2020 Bioloģiskās stratēģijas mērķiem. Viļņas tikšanās laikā galvenās prioritātes bija:

— Praktisku mērķu un darbību ieviešana un prioritāšu noteikšanai;

— Informācijas apmaiņa un diskusijas par jauniem ieteikumiem, lai uzlabotu sinerģijas un sadarbības iespējas.

 

FACE piedalījās diskusijā par lielo plēsēju sugu iekļaušana Bioloģiskos procesos, uzstājot, ka par šo tēmu runājot, jāpiesaista eksperti un iesaistītās puses. FACE arī piedalījās diskusijās par zemes izmantošanu. Jāpiebilst, ka FACE varēja piedāvāt apmēram 100 veiksmīgus projektus, kur tiek īstenoti bioloģiskās daudzveidības mērķi Natura 2000 teritorijās visā ES, kuros liela nozīme ir tieši medniekiem.

 

Avots: FACE

 

Sagatavots ar Medību saimniecības attīstības fonda atbalstu