Iecerēts medību aizliegums tumšajai pīlei un kākaulim

Sākums » Aktualitātes » 2016

Iecerēts medību aizliegums tumšajai pīlei un kākaulim
Lai medību praksē ievērotu medījamo dzīvnieku ekoloģiski līdzsvarotas kontroles principus un nodrošinātu migrējošo putnu populāciju, valsts sekretāru sanāksmē ceturtdien, 18.februārī, izsludināja grozījumu medību noteikumos, kuros no medījamo putnu saraksta paredzēts izslēgt tumšo pīli un kākauli.

19.02.2016.

Zemkopības ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste Rūta Rudzīte ministrijas interneta vietnē informē, ka ar līguma par Āfrikas - Eirāzijas migrējošo ūdensputnu aizsardzību (AEWA) 6. dalībvalstu sanāksmes lēmumu ir mainīts vairāku Eiropas Savienībā medījamo putnu sugu populāciju statuss, tādējādi ir jāmaina statuss divām Latvijā medījamo migrējošo ūdensputnu sugām - tumšajai pīlei (Melanitta fusca) un kākaulim (Clangula hyemalis). Šīs sugas tiek izslēgtas no medījamo putnu saraksta, un turpmāk to medības nav atļautas.


Noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumos Nr.421 „Medību noteikumi"" stāsies spēkā pēc tā apstiprināšanas valdībā un publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis".


Avots: Zemkopības ministrija