Mednieku festivāla Minhauzens sacensību nolikumi! (precizēti 3.08.)

Sākums » Aktualitātes » 2016

Mednieku festivāla Minhauzens sacensību nolikumi! (precizēti 3.08.)
Festivāla rīkotāji: Latvijas Mednieku asociācija, Siguldas novada dome, Medību saimniecības attīstības fonds, AS „Latvijas valsts meži”, sponsori un atbalstītāji.

15.07.2016.

 

Festivāla devīze: Minhauzens nemelo un uzvar godīgi!

 

Mērķis: Būt starp savējiem un izjust mednieku garu – jautrību, draudzību un azartu, kā arī mednieku izglītošana, medību tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana.

Laiks un vieta: 2016.gada 5. augusta - 7.augustam, Siguldā.

 

Dalībnieki: festivālā aicinātas piedalīties mednieku formējumu komandas un to līdzjutēji. Ieteicamais sacensību dalībnieku skaits komandā - 15. Dalībnieku vecums, dzimums un meistarība nav limitēti. Festivāla sacensību vērtējumā piedalās tikai pieteiktie dalībnieki. Katrs dalībnieks drīkst startēt tikai vienā komandā un papildus citām sacensībām tikai vienā šaušanas veidā.

 

Pieteikumi: rakstiski pieteikumi atbilstoši formai (1.pielikums) par komandas piedalīšanos festivālā jānosūta līdz 29.jūlijam uz e-pastu: minhauzens@latma.lv


Pieteikumā jānorāda aptuvens dalībnieku un līdzjutēju skaits, kas apmetīsies telšu nometnē, obligāti – kontaktpersona, vēlams informēt par iespējamu ierašanos ar autobusu (virs 12 vietām). Iepriekš sagatavotu vārdisku pieteikumu atbilstoši formai (2.pielikums) ar komandas dalībniekiem, norādot sacensību disciplīnas, kurās tie piedalīsies, un dalībnieku parakstītu apstiprinājumu par sava veselības stāvokļa atbilstību un drošības noteikumu ievērošanu katras komandas pārstāvis iesniedz informācijas centrā 5.augustā no plkst.15.00. līdz 19.00. Pieteikums tiek reģistrēts pēc dalības maksas iemaksas.

 

Dalības maksa: minimālā maksa vienai komandai neatkarīgi no dalībnieku skaita
250 EUR ieskaitāma līdz 1.augustam.

 

Saņēmējs Latvijas Mednieku asociācija
Reģ.nr. 50008051581
Banka: SEB banka
Konts: LV48UNLA0034302483100

 

Dalībnieku apmešanās: kopējā nometnē komandai ierādītā vietā, kurā izvieto līdz paņemtās teltis. Nometnes vietas izvēle tiks veikta, balstoties uz norādīto komandas sastāvu pieteikšanās anketā un izvēloties sektoru telšu pilsētā attiecīgi pieteikšanās secībā.

 

Drošības noteikumi: medību šaujamieročus atļauts pārvadāt, pārnēsāt, glabāt un lietot atbilstoši pastāvošajām normatīvajām prasībām. Šaujamieročus atļauts izņemt no ieroču somām un salikt tikai šautuvju šaušanas līnijā. Ar šaujamieroci aizliegts rīkoties personai, kura ir alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu iespaidā. Noteikumu neievērotājus pie šaušanas sacensībām nepielaidīs vai arī netiks ieskaitīti viņu rezultāti.
Pārvietošanās ar transporta līdzekļiem nometnes teritorijā un festivāla norises vietās – atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem.

 

Drošības un kārtības noteikumi:
• Sacensību vietas atrodas tuvu cita citai, lai iespēju robežās dalībniekiem un līdzjutējiem festivāla laikā nebūtu jāizmanto automašīnas.
• Dalībnieki nakšņo savās teltīs un par savas mantas drošību komandas atbild paši.
• Atļauts lietot tikai grilus. Grilu ogles drīkst izbērt tikai tam norādītās vietās.
• Katra komanda ir atbildīga par atkritumu savākšanu savas nometnes teritorijā.
• Par peldēšanos ūdenstilpnēs festivāla norises vietās atbild festivāla dalībnieki.
• Pasākuma organizatori neuzņemas atbildību par dalībnieku rīcību, saistošo likumdošanas normu pārkāpumiem, nelaimes gadījumiem.
• Par huligānisku vai aizskarošu uzvedību pasākuma laikā pēc organizatoru lēmuma dalībnieks vai komanda var tikt diskvalificēti.
• Medību šaujamieročus atļauts pārvadāt, pārnēsāt, glabāt un lietot atbilstoši pastāvošajām normatīvajām prasībām un sacensību nolikumam. Noteikumu neievērotāji pie šaušanas sacensībām netiek pielaisti vai arī netiek ieskaitīti viņu rezultāti. Par šaujamieroča uzglabāšanu un lietošanu atbild tā īpašnieks.
• Pārvietošanās ar transporta līdzekļiem nometnes teritorijā un festivāla norises vietās atļauta atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem un organizatoru norādēm.
• No 2200 - 600 dalībnieku pārvietošanās festivāla norises vietās ar transporta līdzekļiem aizliegta.

 

Sacensību norise un vērtēšana: komandas vai to pārstāvji sacenšas 13 sacensību veidos, izcīnot vietu atbilstoši to nolikumiem (tiks precizēti un publiskoti jūlijā).

 

Komandu kopvērtējums: piedalās visas pieteiktās komandas. Ja komanda startējusi mazāk kā 7 sacensību veidos, tā kopvērtējumā netiek vērtēta. Vērtējumam tiek saskaitītas visas komandas vai to pārstāvju izcīnītās vietas atsevišķos sacensību veidos. Vienāda rezultāta gadījumā vieta tiek dalīta proporcionāli kopējam komandu skaitam. Ja kādā no sacensību veidiem komandai nav vērtējuma, tā šajā veidā iegūst dalītu pēdējo vietu proporcionāli kopējam komandu skaitam.
Augstāku vietu kopvērtējumā iegūst komanda ar mazāko vietu summu. Vienāda rezultāta gadījumā vietu izšķir „Medību gudrības".

 

Vispārējie nosacījumi:
Dalībnieku starta numuri ir pieteikšanās secībā iegūtie numuri (tie paši, kas telšu pilsētiņas vietai).
Katru disciplīnu komanda pārstāv ar vienu dalībnieku komandu atkarībā no disciplīnas nolikuma.
Dalībnieki sacensību laikā ievēro attiecīgo sacensību veidu drošības noteikumus.
Sacensību tiesnesim ir tiesības nepielaist pie starta vai anulēt rezultātus, iesniedzot rakstisku pamatojumu galvenajam tiesnesim.
Viens dalībnieks nedrīkst startēt vairākās šaušanas disciplīnās.
Lai noskaidrotu nedalītas vietas, var tikt organizēta atkārtota sacensība. Neierašanās gadījumā uz atkārtotu startu tiek piešķirta zemākā no dalītajām vietām.
Protesti tiek izskatīti, balstoties uz rakstiskiem un neapstrīdamiem argumentiem pēc
EUR 70 nodrošinājuma iemaksas.

 

Apbalvošana: tiek apbalvoti pirmo 3 vietu ieguvēji atsevišķos sacensību veidos un pirmo 6 vietu ieguvēji kopvērtējumā. Sacensību organizatori un atbalstītāji var piešķirt papildus balvas.

 

Informācijas apmaiņa: jautājumi, priekšlikumi, pieteikumu sūtāmi uz e-pastu: minhauzens@latma.lv. Mob. tālrunis: 29447703 (Kristīne)

 

Staltbrieža piebaurošanas sacensību nolikumu skatieties šeit

 

Sacensību nolikumi:

 

Minhauzena baložu medības
Minhauzena brieža medības
Minhauzena sivēna medības
Minhauzena zaķu medības
„Kokā kāpējs" (LABOTS!)
„Mērīšana uz aci"
„Mešana" (LABOTS)
„Medībās ar SUBARU"
„Medības ar loku"
„Medību gudrības" (LABOTS)
„Orientēšanās"
„Smeķēšana" (LABOTS)

„Cope” (LABOTS!)

mob.29447703