Staltbrieža piebaurošanas sacensības Minhauzens 2016 / Sigulda

Sākums » Aktualitātes » 2016

Staltbrieža piebaurošanas sacensības Minhauzens 2016 / Sigulda
Mednieku festivāla „Minhauzens 2016” laikā Siguldā notiks staltbrieža piebaurošanas sacensības.

08.07.2016.


 

 

NOLIKUMS
staltbrieža piebaurošanas sacensības Minhauzens 2016 / Sigulda

 

Vieta: Sigulda, Balonu pļava, festivāla Minhauzens 2016 norises vieta.


Laiks: 2016.gada 6.augusts, Dalībnieku reģistrācija no 15:00 – 15:40 / Sākums 16:00


Dalībnieki: Individuāli, ikviens mednieks.


Inventārs: Brieža baura atdarināšanai piemērots personīgais inventārs (vienību skaitam
ierobežojumu nav). Elektroniskās iekārtas ir aizliegtas.
Inventāru organizatori nenodrošina.


Norise un noteikumi:
Dalībnieku uzdevums ir ar personīgā brieža baurim piemērotā inventāra un savas balss palīdzību
atdarināt staltbrieža bauri riesta laikā. Festivāla Minhauzens 2016 brieža baura konkursa nacionālās
atlases labākie dalībnieki tiks iekļauti Latvijas komandas sastāvā un katram būs iespēja piedalīties
nākamā gada pasaules čempionātā.


Sacensības notiek 2 vai 3 etapos no kuriem:

 
1. etaps ietver šādus uzdevumus
a) Jauna staltbrieža buļļa bauris
ENG: The voice of a stag, young and searching.


b) Pieaudzis dominējošs staltbriedis ar savu harēmu. Disciplīnā ir jāizdala 3 daļas
a)apmierināta buļļa balss b) balss satiekot, uzrunājot harēmu c) atbildes balss riesta laikā.
ENG: The voice of a dominating stag standing with a herd of hinds. This discipline has to
contain 3 parts: a) satisfied voice, b) meeting a herd of hinds, c) rutting stag and answers.


2. etaps (fināls) ietver šādus uzdevumu
a) Divu vienlīdzīgu buļļu balsis savstarpējā cīņā, riesta laikā. Divas dažādas buļļu balsis
duelis riesta laikā.
ENG: The voices of two equal strong stags in a duel on the top of the rut. Two different
voices in a duel on the top of the rut.


3. etaps (papildus etaps, ja finālistiem būs vienāds rezultāts. Tiek izsludināts pēc vajadzības)
a) Uzvaras sauciens pēc kaujas.
ENG: The voice of the winner stag after the battle. Strong call, that shows without
compromise who is the winner.


Pirms sacensībām dalībnieki izlozē dalības numurus, piereģistrējas un redzamā vietā pie apģerba
pievieno savu dalībnieka numuru (iekarina kaklā).


Pēc konkursa vadītāja lūguma uz skatuves (vai dalības laukuma) tiek uzaicināti visi dalībnieki un
apsēžas krēslos.

Konkursa vadītājs, brīvi izvēloties dalībniekus, parāda dalībnieka numuru, kuram ir jādodas pildīt
vingrinājums.


1. etapā no sākuma visi dalībnieki izpilda “a” – vingrinājumu, kad visi to ir izpildījuši, otrajā aplī tiek
pildīts “b” – vingrinājums.


Dalībnieks, kurš ir nosaukts, pieceļas kājās un pieet pie mikrofona, kas ir speciāli paredzēts konkursam,
sasveicinās paceļot cepuri vai hūti, sveicinot skatītājus un pārējos dalībniekus, un sāk uzstāšanos.
Starp etapiem ir 20-30 min pauzes rezultātu apkopošanai.


Uzstāšanās laiks nav limitēts, taču cienot kolēģus, izvēlamies uzstāšanos pāris minūšu ietvaros.


1. etaps
Balstoties uz 1.etapa rezultātiesm, nākamajā etapā (finālā) tiek 50% dalībnieku. Ja pēdējam dalībniekam
ir vienāds rezultāts ar nākamajiem dalībniekiem, finālā iekļūst visi vienādo rezultātu sasniegušie
dalībnieki. (Piemēram: piedalās 30 dalībnieki un 15, 16 un 17 dalībniekiem ir vienāds punktu skaits,
finālā tiek aicināti visi trīs dalībnieki)


2. etaps
Balstoties uz 1. un 2.etapa rezultātiem, tiek noteikti uzvarētāji.


Apģērbs un dalībnieku etiķete:
1. Konkursā ir pieļauts jebkāds apģērbs, taču apsveicami ir mednieki, kas piedalīsies
konkursā tradicionālā mednieku svētku tērpā. Obligāts apģērba aksesuārs ir hūte.
2. Konkursa laikā visi dalībnieki atradīsies uz skatuves, tādēļ, lai netraucētu dalībniekus
pildīt vingrinājumu, sarunāties savā starpā ir aizliegts.
3. Pirms sava “baura” attēlošanas ir aizliegts skaļi sasveicināties ar publiku un tiesnešiem.
Ir atļauta tikai sasveicināšanās paceļot hūti. Tas veicinās objektīvu vērtējumu.


Vērtēšana:
Brieža baura atdarināšana notiek piešķirot punktus no 1 līdz 6, kur 1 ir vāji un 6 izcili. Vērtēšanā
piedalās minimums 6 komisijas locekļi, kas atrodas tiesnešu kabīnītēs un neredz dalībniekus. Pēc katra
dalībnieka programmas tiesnešiem tiek lūgts vērtējums. Tiesneši paceļ vērtējuma atzīmi, tā lai to var
piereģistrēt zāles tiesnesis un saskaitīt punktus. Objektivitātes nodrošināšanai, no kopējā vērtējuma tiek
izsvītroti pats lielākais un pats zemākais vērtējums.


Apbalvošana: Tiek apbalvoti visi finālisti ar piemiņas balvām, diplomiem. Pirmo trīs vietu ieguvēji tiek
apbalvoti ar atbalstītāju sarūpētām balvām un diplomiem.


Pieteikšanās konkursam: Savu dalību lūgums ir pieteikt līdz 01.08.2016. zvanot 26568483, 28807888
vai e-pastu treilihs@gmail.com
Drīkst piedalīties ikviens mednieks pat ja pats nepiedalās festivālā Minhauzens 2016.


Dalības maksa: bezmaksas


Pasākuma organizators: Latvijas Mednieku asociācija