Svarīga ir sabiedrības līdzdarbošanās putnu gripas risku mazināšanā

Sākums » Aktualitātes » 2016

Svarīga ir sabiedrības līdzdarbošanās putnu gripas risku mazināšanā
Zemkopības ministrija lūdz līdzdarboties savvaļas putnu vērotājus, medniekus un visu Latvijas sabiedrību, sniedzot informāciju Pārtikas un veterinārajam dienestam par neraksturīgām parādībām savvaļas putnu populācijā.

14.12.2016.

Vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs, tostarp Skandināvijā, ir konstatēts augsti patogēnā putnu gripas ierosinātāja H5N8 apakštipa uzliesmojums. Tādēļ Zemkopības ministrija vērš iedzīvotāju uzmanību, ka esošā epidemioloģiskā situācija un tas, ka šo vīrusu vairumā gadījumu pārnes migrējošie savvaļas putni, rada risku ievazāt slimību mājputnu populācijā Latvijā.

 

Lai slimība netiktu ievazāta mājputnu ražošanas saimniecībās, kā arī zoodārzā un cirkā, svarīgi ir nodrošināt sabiedrības apzinīgu līdzdarbošanos risku mazināšanā. 

 

Ņemot vērā šīs slimības spēju strauji izplatīties, jānodrošina cieša sadarbība gan visiem mājputnu sektorā nodarbinātajiem, gan arī sadarbība ar ornitologiem un veterinārajiem epidemiologiem, lai varētu operatīvi reaģēt dažādās slimības uzliesmojuma situācijās.  

 

Zemkopības ministrija aicina ieviest un ievērot biodrošības pasākumus fermās un visos mājputnu un olu ražošanas posmos, tādējādi samazinot risku infekcijas izplatībai. 

 

Atgādinām, ka mājputnu vai citu nebrīvē turētu putnu īpašniekiem un turētājiem ir pienākums nekavējoties ziņot Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgajai teritoriālajai struktūrvienībai:


par barības un ūdens patēriņa samazināšanos putnu ganāmpulkā vairāk nekā par 20 procentiem;

par dējības samazināšanos vairāk nekā par 5 procentiem, ja to ganāmpulkā novēro ilgāk par divām dienām;

ja mājputnu vai citu nebrīvē turētu putnu mirstība nedēļas laikā pārsniedz 3 procentus;

ja mājputniem vai citiem nebrīvē turētiem putniem parādās jebkādas klīniskās pazīmes vai pēc to nāves konstatē audu bojājumus, kas rada aizdomas par saslimšanu ar putnu gripu.


Rūta Rudzīte, sabiedrisko attiecību speciāliste