VMD šogad konstatējis dažāda veida pārkāpumus mežos par kopumā 1,42 miljoniem eiro

Sākums » Aktualitātes » 2016

VMD šogad konstatējis dažāda veida pārkāpumus mežos par kopumā 1,42 miljoniem eiro
Šā gada pirmajā pusgadā Valsts meža dienests (VMD) konstatējis 466 pārkāpumus par meža apsaimniekošanu, ugunsdrošību un medību regulējošo normatīvo aktu prasībām, kuru rezultātā videi nodarīti zaudējumi 1 428 670 eiro apmērā.

11.09.2016.

VMD pārstāvji plašsaziņas līdzekļus informē, ka pirmajā pusgadā konstatēto pārkāpumu skaits ir par 82 gadījumiem jeb 17,6% mazāks nekā iepriekšējā gada pirmajā pusgadā.


No šogad fiksētajiem 466 pārkāpumiem 274 gadījumos konstatēti krimināla rakstura pārkāpumi, par kuriem noformēti protokoli un lietas materiāli par kopējo summu 1 354 396 eiro, materiālus iesniedzot policijai kriminālprocesa uzsākšanai. Savukārt 192 gadījumos noformēti administratīvā pārkāpuma protokoli, kad, neievērojot normatīvo aktu prasības, videi nodarīti zaudējumi 74 274 eiro apmērā.


Lielāko daļu no pirmajā pusgadā konstatēto administratīvo pārkāpumu skaita veido medību noteikumu pārkāpumi - tie ir 89 gadījumi jeb 19,1% no visiem konstatētajiem pārkāpumiem.


Otra lielākā pārkāpumu grupa ir atjaunotas mežaudzes kopšanas prasību pārkāpumi - 28 gadījumi jeb 6%, trešajā vietā atstājot augošu koku patvaļīgu ciršanu, kur bijuši 26 pārkāpumi jeb 5,6%.


Medību noteikumu pārkāpumu gadījumos, kas kvalificējami kā nelikumīgas medības, medību resursiem nodarīti zaudējumi par kopējo summu 8308 eiro, savukārt augošu koku patvaļīgas ciršanas rezultātā videi nodarīti zaudējumi 1 207 649 eiro apmērā.


Meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu ievērošanas uzraudzība ietilpst VMD kompetencē. Par pārkāpuma izdarīšanu vainīgā persona tiek sodīta administratīvi vai krimināli, turklāt gadījumos, kad nodarīti zaudējumi meža videi vai medību resursiem, tie tiek piedzīti tiesas ceļā līdztekus piemērotajam soda mēram.