Aktualizēti mednieku eksāmena jautājumi

Sākums » Aktualitātes » 2017

Aktualizēti mednieku eksāmena jautājumi
Valsts meža dienests būtiski papildinājis un aktualizējis mednieka un medību vadītāja eksāmena jautājumus. Šie jaunie jautājumi tiks ieviesti praktiski mednieku un medību vadītāju eksāmenos sākot ar 8. marta eksāmenu, kas paredzēts Rīgas reģionālajā virsmežniecībā

04.03.2017.

Medību daļa, sadarbojoties ar mednieku organizāciju pārstāvjiem, ornitologiem, Valsts policijas, Pārtikas un veterinārā dienesta darbiniekiem, ir aktualizējusi un papildinājusi mednieku teorētisko zināšanu pārbaudījuma jautājumus. Valsts meža dienesta tīmekļa vietnē sadaļā Mednieku eksaminācija ir publicēti mednieka un medību vadītāja eksāmena teorētisko zināšanu pārbaudes jautājumi un atbilžu varianti pa tematiem. 

 

Lai kļūtu par mednieku, personai ir jāiziet apmācība un mednieku eksaminācijas komisijā jānokārto teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudījumi, eksaminācijas procesu nodrošina Valsts meža dienests. 

 

Topošo mednieku zināšanas ir atkarīgas no apmācību kursu organizatoru un pasniedzēju kvalitātes un arī no pašu cilvēku ieinteresētības. Apmācības būtība nozīmē iemācīt sapratni gan par medību jomu kopumā, gan par katru  tematu, tāpēc, lai labāk apgūtu visu nepieciešamo zināšanu kopumu, topošajiem medniekiem vajadzētu pašiem lasīt jautājumus un pašiem meklētu atbildes, nevis automātiski iemācīties tikai pareizās atbildes. Šādā gadījumā pēc būtības zūd jēga apmācītāju darbam. Tāpēc pareizās atbildes uz konkrētajiem jautājumiem Valsts meža dienests nepublicē. 

 

Medību vadītāju kandidāti eksāmenam var gatavoties patstāvīgi. Tomēr, lai papildinātu savas zināšanas, nav izslēgta iespēja piedalīties apmācību kursā, kas tiek organizēts jaunajiem mednieku kandidātiem un noklausīties apmācību kursu. 

 

Mednieka vai medību vadītāja apliecību Valsts meža dienests izsniedz personām, kuras nokārtojušas attiecīgu eksāmenu mednieku eksaminācijas komisijā un izpildījušas praktisko iemaņu pārbaudījumu. 

 

Informācija par visām juridiskajām personām, nevalstiskajām organizācijām un izglītības iestādēm, kas veic mednieku apmācību ir pieejama Valsts meža dienesta mājas lapā sadaļā Mednieku eksaminācija. 

 

Atgādinām, ka savi pieteikumi mednieka un medību vadītāja eksāmena pretendentiem uz eksāmeniem, jāiesniedz laicīgi jebkurā Valsts meža dienesta mežniecībā, bet ne vēlāk kā 5 dienas pirms paredzētā eksāmena.

 

Avots: Valsts meža dienesta Medību daļa