Eiropas Parlaments atzīst elastīgākas prasības dabas aizsardzībai

Sākums » Aktualitātes » 2017

Eiropas Parlaments atzīst elastīgākas prasības dabas aizsardzībai
Vairākus mēnešus Eiropas Parlamenta Vides komiteja diskutēja par “Darbības plānu dabai, cilvēkiem un ekonomijai”. Šo debašu pamatā bija secinājumi, kas izrietēja no Dabas direktīvu efektivitātes pārbaudes pagājušā gadā. Vides komiteja pieņēma Darba plāna rezolūcijas projektu, jo uzskatīja, ka ne viss Dabas direktīvās ir atrunāts. 15. novembrī Eiropas Parlaments ar lielu balsu vairākumu atbalstīja rezolūciju, kas nosaka pragmatiskāku attieksmi pret ES dabas aizsardzību.

16.11.2017.

 

Svarīgs papildinājums ir Eiropas Parlamenta aicinājums ieviest procedūru, kas ļaus mainīt sugu aizsardzības statusu sugām, ja tās sasniegušas labvēlīgu stāvokli, proti, to skaits ir ievērojami pieaudzis. Šīs ir lieliskas ziņas daudzām dalībvalstīm, kurās pēdējos gados lielo plēsēju skaits ir dramatiski pieaudzis, radot nevajadzīgus konfliktus ar lauku iedzīvotājiem. Šī ir ļoti svarīga ziņa, ko sūta Eiropas Parlaments. Tas nozīmē, ka dalībvalstīs dažas lielo plēsēju sugas vairs neuzskatīs par stingri aizsargājamām saskaņā ar ES nosacījumiem.

 

FACE sekretārģenerāls Ludvigs Vilnegers uzsvēra, ka Eiropas Parlamenta rezolūcija apstiprina ES dabas aizsardzības izaicinājumus un veiksmes stāstus, it īpaši attiecībā uz lielajiem plēsējiem. Ir svarīgi, ka EP parlaments atzīst, ka ir nepieciešama lielāka elastība un pielāgošanās pasākumi attiecībā uz daudzām populācijām. Tā kā daudzās valstīs lielo plēsēju populācijas ieguvušas pat labvēlīgu aizsardzības statusu, FACE aicinās Eiropas Komisiju ieklausīties Eiropas Parlamentā, lai novērtētu un ieviestu atvieglotus apsaimniekošanas nosacījumus sugām, kurām klājas labi. 

 

Avots: FACE

 

Sagatavots ar Medību saimniecības attīstības fonda atbalstu