FACE: kādi ir tās uzdevumi?

Sākums » Aktualitātes » 2017

FACE: kādi ir tās uzdevumi?
Mednieku intereses Eiropā un ne tikai tiek pārstāvētas dažādos līmeņos. Pirmais ir reģionālais, kas nav tik izteikts Latvijā. Tad ir nacionālās organizācijas, kuras medniekus pārstāv valsts līmenī. Latvijā tās ir Latvijas Mednieku asociācija un Latvijas Mednieku savienība. Mūsu valstī ir divas lielas organizācijas, bet Lietuvā tādas ir četras, savukārt Igaunijā - tikai vienai.

06.11.2017.

Nākamais līmenis ir Eiropas līmeņa un arī pasaules organizācijas, kuras lielākā vai mazākā mērā var un arī ietekmē to, kā mednieki medī savā valstī. Šo līmeni uzrauga Eiropas Medību un dabas aizsardzības asociāciju federācija jeb FACE. Pasaules mērogā ir vēl tādas organizācijas kā CIC, SCI un citas. Šīs ir mednieku organizācijas, kas darbojas mednieku interesēs, aizstāvot un pārstāvot tos. Eiropas Parlaments, Eiropas Komisija, dažādas konvencijas un apvienības dažādos līmeņos var ietekmēt mednieku ikdienu, un tas arī notiek, bet FACE, CIC un SCI, kā arī šīm līdzīgas apvienības, darbojas, lai starptautiskā līmenī netiktu pieņemti lēmumi, kas negatīvi ietekmētu mednieku dzīvi. 

 

FACE darbojas jau 40 gadus, Latviju šajā organizācijā pārstāv Latvijas Mednieku asociācija, un jāatzīst, ka bez FACE medības mūsdienu Eiropā būtu pavisam savādākas, visticamāk kā problēmdzīvnieku kontroles instruments. Viss sākās ar to, ka ES pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados sāka veidot dokumentu, kas vēlāk tapa par Putnu direktīvu, un FACE bija tā, kas ietekmēja šī dokumenta radīšanu, lai tas būtu pēc iespējas labvēlīgāks medniekiem.

 

FACE nav jānodarbojas ar nacionālā līmeņa problēmām, jo FACE uzdevums ir veidot mednieku lobiju Eiropas institūcijās. Bet LATMA ne reizi vien ir izmantojusi FACE resursus, lai skaidrotu dažādu Eiropas dokumentu prasības tieši medniekiem labvēlīgā gaismā. Tāpat FACE mūs vienmēr nodrošinājusi ar svarīgiem un nozīmīgiem pētījumumiem Eiropas un pasaules mērogā, kas noder ikdienā, cīnoties par dažādiem jautājumiem. 

 

FACE birojs atrodas Briselē netālu no Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas ēkām. Biroja strādā mazliet vairāk par 10 cilvēkiem, kas risina visdažādākos jautājumus. Tāpat kā medniekiem jāatbalsta savas nevalstiskās organizācijas nacionālā līmenī, tā arī LATMA atbalsta FACE starptautiskā līmenī. 


Vairāk informācijas par to, ko dara FACE, var atrast šeit: http://face.eu/


Sagatavots ar Medību saimniecības attīstības fonda atbalstu