Ilgtspējīgas medības ir pozitīvs spēks dabas aizsardzībai

Sākums » Aktualitātes » 2017

Ilgtspējīgas medības ir pozitīvs spēks dabas aizsardzībai
Ilgtspējīgas medības ir pozitīvs spēks dabas aizsardzībai, tāda bija galvenā Vides komisāra Karmenu Vella ziņa. 6.septembrī Eiropas Parlamentā notika konference “Jaunie mednieki: nodrošina Eiropas bioloģiskās daudzveidības nākotni”. Komisārs arī uzsvēra FACE Bioloģiskās daudzveidības manifesta nozīmi, jo tas parāda, ka Eiropas 7 miljoni mednieku sniedz ievērojamu ieguldījumu ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijā 2020.

11.09.2017.

Ar skatu uz jaunajiem medniekiem, konferencē notika debates par medībām vidē, kas kļūst arvien urbanizētāka. Dalībnieki runāja par komunikācijas stratēģijām, kā atbalstīt jauno mednieku ieguldījumu dabas aizsardzībā un savvaļas apsaimniekošanā. Vienbalsīgi tika atbalstīta ideja, ka jāatbalsta dažādas izglītojošas programmas, kā arī dažādas aktivitātes, kas atbalsta jaunos medniekus. 


Tāpat tika atzīmēta jauno tehnoloģiju nozīme, jo tās palīdz veidot spēcīgu jauno mednieku tīklu. Interesanti, ka Karaliskās Dānijas Mednieku asociācijas pārstāve Janneke Eigemen uzvēra, ka Nīderlandē tikai 50% to, kas iegūst mednieka apliecības, ir jaunieši. Pārējie jau ir nobrieduši cilvēki, kas vēlas paplašināt savu redzeslauku. Tāpat tika uzsvērts, ka šajā valstī tikai 6% sabiedrības ir noskaņoti pret medībām. Šveicē šis skaitlis ir 10%. Tādēļ tas ir pārāk skaļi teikts, ka lielākā sabiedrības daļa ir pret medībām! 


Paralēli konferencei notika arī izstāde “Jaunie dabas aizstāvji”, kurā vizuāli tika parādīts, kā Eiropas mednieki sadarbojas dabas aizsardzībā, iesaistot jaunatni. Izstādē tika prezentēti dažādi dabas aizsardzības projekti, kā arī projekti, kuru mērķis ir izglītošana. Izstādē ar sešiem plakātiem piedalījās arī Latvijas Dāmu mednieču klubs. 
7.septembrī notika FACE ģenerālā asambleja. Galvenais uzsvars bija uz FACE restrukturizāciju, nākotnes mērķiem un jaunu vīziju. Arvien vairāk izskan viedoklis, ka medniekiem nevis jāaizstāv savas intereses, bet drīzāk jārāda labie piemēri, kļūstot arvien aktīvākiem pašiem, nevis vienkārši reāģējot uz dažādiem nepamatotiem uzbrukumiem. Asamblejas laikā Linda Dombrovska uzsvēra, ka medniekiem jākļūst vienotākiem, jo pretējā gadījumā mednieki paši sevi iznīcinās, tam par iemeslu nebūs nedz vegāni, nedz dzīvnieku tiesību aizstāvji, nedz arī “zaļie”. 


Tajā pašā diena tika rīkotas FACE 40 gadu svinības. Organizācija tika dibināta 1977.gadā, reaģējot uz Eiropas Savienības iniciatīvu izdot t.s. “Putnu direktīvu”. Daudzi uzsvēra, ka bez FACE aktivitātēm šo gadu garumā, medībās, kādas mēs pazīstam šodien, nepastāvētu. Tās būtu tik ierobežotas, ka nebūtu pat par ko cīnīties. 
Latvijas medniekus Eiropas Parlamenta konferencē un arī ģenerālajā asamblejā pārstāvēja Latvijas Mednieku asociācija. 

 

 

 

 

 


Sagatavots ar Medību saimniecības attīstības fonda atbalstu.