LATMA starptautiskās aktivitātes

Sākums » Aktualitātes » 2017

LATMA starptautiskās aktivitātes
Sadarbība ar nevalstiskajām starptautiskajām organizācijām ir vitāli svarīga visai Eiropas mednieku kopienai. FACE Eiropā pārstāv 7 miljonus mednieku, tajā skaitā arī Latvijas mednieku intereses. Latvija ar savu viedokli un pieredzi nereti var sniegt atbalstu citu valstu medniekiem, kuriem šobrīd ir kādas problēmas. Tāpat, ja nepieciešams, FACE sagatavo informāciju Latvijas vajadzībām.

24.08.2017.

Jūlijs, 2017

Sniegta informācija Čehijas Mednieku organizācija par Latvijas un arī Baltijas pieredzi cīņā ar Āfrikas cūku mēri. Atgādinām, ka Čehijā mēris tika atklāts jūnija beigās savvaļas mežacūku populācijā.

 

Augusts, 2017

Sniegta informācija FACE Lielbritānijas Lauku aliansei (Countryside Alliance) par lūšu apsaimniekošanas sistēmu. Lielbritānijā tiek īstenots projekts, lai reintroducētu šajā valstī lūšus, pret ko iebilst mednieki un lauksaimnieki, ja netiks nodrošināta saprātīga apsaimniekošanas sistēma.

 

Sniegta FACE informācija par mednieku apmācību dzīvnieku veselības un higiēnas jomā. Šo informāciju pieprasīja Beļģijas Karaliskais mednieku klubs, lai pēc iespējas efektīvāk varētu īstenot ES Regulas 853/2004 prasības.

 

Aizpildīta Eiropas Ķimikāliju (ECHA) aģentūras izplatītā anketa par svina munīcijas ierobežojumiem mitrājos. Aizpildot anketu, ņemti vērā FACE norādījumi, kā arī paustas bažas par iespējām efektīvi nākotnes prasības ieviest Latvijā.

 

Sniegta intervija Nīderlandes medību žurnālam “Waidmannsheil” par cīņu ar Āfrikas cūku mēri Latvijā un arī Baltijā. Uzsvērtas galvenās problēmas, ar ko bija jāsaskaras, cīnoties ar vīrusu.

 

Jūlijā un augustā, sadarbībā ar Latvijas Dāmu mednieču klubu notika intensīva gatavošanās izstādei Eiropas Parlamentā, kas notiks 6.septembrī.

 

Sagatavots ar Medību saimniecības attīstības fonda atbalstu