Latvijas Mednieku asociācija sveic svētkos!

Sākums » Aktualitātes » 2017

Latvijas Mednieku asociācija sveic svētkos!
Latvijas Mednieku asociācija sveic visus medniekus, Latvijas iedzīvotājus, sadarbības partnerus un oponentus Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 27. gadadienā!

04.05.2017.

1990.gada 4. maijā Latvijas PSR Augstākā Padome pieņēma deklarāciju "Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu" un pēc gadu desmitiem Padomju Savienības sastāvā Latvija atkal kļuva par brīvu un neatkarīgu valsti.


Deklarāciju pieņēma LPSR Augstākā Padome, kurā 1990.gadā tika ievēlēts 201 deputāts. Lai likumdevēji nobalsotu par deklarāciju "Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu" bija nepieciešams divas trešdaļas no deputātu skaita atbalsts jeb 132 balsis. Ar 138 balsīm "par", 0 "pret", jo deklarāciju neatbalstošie deputāti balsojumā nepiedalījās, un vienam atturoties Augstākā Padome to pieņēma. Tika pasludināts pārejas posms no Latvijas Republikas Augstākās Padomes līdz Saeimas sasaukšanai.


Latvijas PSR Augstākās Padomes Deklarācija Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu ir dokuments, ar kuru 1990.gada 4. maijā tika atjaunota Satversmes sapulces 1922.gada 15.februārī pieņemtā Latvijas Satversme. Šī deklarācija pasludināja 1940.gada 17.jūnija PSRS militāro agresiju kā starptautisku noziegumu un atjaunoja Latvijas Republikas suverenitāti.


Līdz ar Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanu, valsts atguva oficiālo nosaukumu, kā arī vienlaikus tika atjaunota 1922.gadā pieņemtā Satversme.