No ĀCM otrās riska zonas turpmāk būs aizliegts izvest svaigu mežacūku gaļu

Sākums » Aktualitātes » 2017

No ĀCM otrās riska zonas turpmāk būs aizliegts izvest svaigu mežacūku gaļu
No Āfrikas cūku mēra (ĀCM) otrās riska zonas, kur meža cūkām konstatēta saslimšana ar ĀCM, turpmāk būs aizliegts izvest svaigu mežacūku gaļu, paredz valdības šodien apstiprinātie grozījumi noteikumos par ĀCM likvidēšanas un draudu novēršanas kārtību.

07.11.2017.

Grozījumi MK noteikumos paredz, ka turpmāk būs aizliegts no ĀCM otrās riska zonas izvest svaigu mežacūku gaļu. Ar šiem grozījumiem ir noteikta kārtība, kādā no trešās riska zonas tiks atļauts izvest nomedītus mežacūku ķermeņus, kuriem ir nenovilkta āda. Šos medījumus būs atļauts nosūtīt pārstrādei otrajā riska zonā esošā medījumu apstrādes uzņēmumā, kurš atzīts šādu darbību veikšanai. Tādējādi būs iespējams samazināt mežacūku skaitu visā Latvijas teritorijā, kaut arī to svaigas gaļas patēriņš ir ierobežots.


Tā kā Moldovas kompetentās iestādes ir ziņojušas par ĀCM uzliesmojumiem mājas cūkām šajā teritorijā, saskaņā ar grozījumiem MK noteikumos, dzīvnieku pārvadāšanas transportlīdzekļi, kuri ierodas Eiropas Savienībā (ES) no Moldovas, turpmāk tiks pakļauti kontrolei, lai izvērtētu to mazgāšanas un dezinfekcijas efektivitāti.

 

Nepieciešamības gadījumā tos atkārtoti mazgās un dezinficēs, un izsniegs sertifikātu par to, ka mazgāšana un dezinfekcija ir veikta atbilstoši.


Mainītas ĀCM riska zonu robežas. Turpmāk Aucē būs pirmā riska zona, bet Dobelē būs otrā riska zona. Kā zināms pirmās zonas teritorijā nav konstatētas ar ĀCM slimas mājas cūkas un mežacūkas, tomēr šī buferzona noteikta kā aizsardzības zona ap trešo vai otro riska zonu. Par otro zonu definētas teritorijas, kurās ir konstatētas ar ĀCM slimas mežacūkas.


Savukārt Auces novada Vītiņu pagastā vairs nebūs pirmā, bet gan trešā riska zona. Tāpat arī Saldus novada Jaunauces, Rubas un Vadakstes novadā turpmāk būs trešā riska zona. Kā zināms, par trešo riska zonu ir noteiktas teritorijas, kurās ir konstatētas ar ĀCM slimas mājas cūkas un mežacūkas.


Savukārt Priekuļu novada Veselavas pagastā un Priekuļu pagasta daļā, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P28 un rietumiem no autoceļa A2, atcelta otrā riska zona, bet trešā riska zona turpmāk būs Priekuļu novada Liepas un Mārsnēnu pagastā un Priekuļu pagasta daļā, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P28 un austrumiem no autoceļa P20.


Tāpat otrā riska zona tiek atcelta Raunas novada Raunas pagasta daļā, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A2, bet trešā riska zona ieviesta arī Raunas pagasta daļā, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa A2.


Kā ziņots, saskaņā ar likumdošanu ir definētas trīs ĀCM riska zonas. Pirmās zonas teritorijā nav konstatētas ar ĀCM slimas mājas cūkas un mežacūkas, tomēr šī buferzona atrodas blakus ĀCM skartajām teritorijām un noteikta kā aizsardzības zona ap trešo vai otro riska zonu. Dzīvas cūkas un cūkgaļu no šīs zonas drīkst izvest, ievērojot Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) noteiktās biodrošības normas.


Par otro zonu definētas teritorijas, kurās ir konstatētas ar ĀCM slimas mežacūkas. No šīs zonas aizliegts pārvietot dzīvas mājas cūkas. Savukārt cūkgaļu, kā arī gaļas izstrādājumus drīkst izvest, ievērojot PVD noteiktās biodrošības normas. Iepriekš no šīs zonas drīkstēja izvest arī meža cūku gaļu.


Savukārt par trešo riska zonu ir noteiktas teritorijas, kurās ir konstatētas ar ĀCM slimas mājas cūkas un mežacūkas, un no šīs teritorijas nedrīkst izvest ne dzīvas cūkas, ne cūkgaļu un tās izstrādājumus, ne arī mežacūku gaļu un tās izstrādājumus.


Avots: ziņu aģentūras.