Putnu gripa ir tuvāk nekā jebkad; jāievēro biodrošība!

Sākums » Aktualitātes » 2017

Putnu gripa ir tuvāk nekā jebkad; jāievēro biodrošība!
Pārtikas un veterinārais dienests brīdina - augsti patogēnā putnu gripa H5N8 turpina izplatīties Eiropas valstīs – pagājušajā nedēļā Polijā vien ir konstatēti pieci jauni putnu gripas uzliesmojumi, kuru dēļ putnkopības saimniecībām nācās likvidēt vairāk nekā 320 tūkstošus mājputnu.

15.02.2017.

Lai pasargātu savus mājputnus no saslimšanas ar putnu gripu, mājputnu turētājiem ir jāievēro stingri biodrošības pasākumi:

 

1. Ierobežo nepiederošu personu piekļūšana mājputnu turēšanas vietām. Ja nepieciešams iekļūt mājputnu turēšanas vietā, apmeklētājus nodrošina ar vienreizlietojamu vai tīru aizsargapģērbu un aizsargapaviem. Apmeklētājus informē par biodrošības pasākumiem un uzrauga to ievērošanu. Apmeklētājiem ir pienākums ievērot biodrošības prasības novietnē.

 

2. Veicot darba pienākumus, darbinieki ievēro higiēnas pasākumus (piemēram, mazgā rokas ar ziepēm un karstu ūdeni, dezinficē apavus un rokas). 

 

3. Par visiem gadījumiem, kad ir aizdomas par mājputnu saslimšanu, (piemēram: samazinās barības un ūdens patēriņš, tiek novērota mājputnu masveidīga bojāeja, novēro akūtu asiņainu diareju, smakšanu, putniem parādās respiratoras (elpošanas ceļu) infekcijas slimības pazīmes) ziņo praktizējošam veterinārārstam vai dienesta teritoriālajai struktūrvienībai.

 

4. Laika periodā no 2017. gada 1. martam līdz 2017. gada 31. maijam dzīvnieku īpašnieks nodrošina šādu prasību ievērošanu:

visu mājputnu turēšanu slēgtās telpās, novēršot kontaktu ar savvaļas putniem un dzīvniekiem.

ir aizliegta izbraukuma tirdzniecība ar mājputniem un inkubējamām olām;

ir aizliegti tirgi, izstādes, skates un citi pasākumi ar mājputnu piedalīšanos;

mājputnu dzirdināšanai aizliegts izmantot virszemes ūdenskrātuvēs iegūtu ūdeni.

 

5. Darbinieki ir nodrošināti ar darba vai maiņas apģērbu un apaviem (darba vai maiņas apģērbu un apavus lieto tikai mājputnu turēšanas vietā).

 

6. Mājputnu barošanu un dzirdināšanu organizē mītnē vai norobežotā teritorijā, novēršot savvaļas putnu piekļūšanu.

 

7. Mājputnu barību un pakaišus glabā savvaļas putniem nepieejamās vietās.

 

8. Novietnē aizliegts ienest savvaļas putnu līķus, savvaļas putnu līķu daļas, vai jebkādu citu inficētu materiālu vai priekšmetu, kas var būt infekcijas slimības izplatītājs.


Gaidāmie mājputnu turēšanas ierobežojumi, kā arī biodrošības pasākumi attiecas uz pilnīgi visām saimniecībām. Arī tādām, kurās tiek turēti tikai viens vai divi mājputni. Izlases veidā Pārtikas un veterinārais dienests veiks arī pārbaudes. 


Atgādinām, gadījumā, ja putnu gripa tiks konstatēta saimniecībā, kura savus mājputnus nebūs reģistrējusi Lauksaimniecības datu centrā (LDC), tā nevarēs saņemt kompensāciju par slimības dēļ likvidēto ganāmpulku. Turklāt LDC jāreģistrējas arī tad, ja tiek turēts tikai viens mājputns. 


Ja mājputnu novietnē novērots, ka putni mazāk ēd, strauji samazinās to dējība, tie izskatās savārguši un novēro to nobeigšanos, nekavējoties jāziņo saimniecību apkalpojošam veterinārārstam vai tuvākajai PVD teritoriālajai struktūrvienībai.


PVD aicina iedzīvotājus ziņot par gadījumiem, ja atrasti vairāki (vairāk par 3-5 putniem) vienkopus nobeigušies savvaļas putni, zvanot uz PVD uzticības tālruni - automātisko atbildētāju 67027402 vai arī vēršoties tuvākajā PVD teritoriālajā struktūrvienībā.

Ilze Meistere, PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja