Aicina iesūtīt nofotografētas vilku un lūšu pēdas

Sākums » Aktualitātes » 2018

Aicina iesūtīt nofotografētas vilku un lūšu pēdas
Lai sekmētu, Pelēkā vilka (Canis lupus) un Eirāzijas lūša (Lynx lynx) sugu aizsardzības plānos minēto, sugu neinvazīvo pētīšanas metožu plašāku ieviešanu lielo plēsēju monitoringā un nodrošinātu iegūto ziņu izmantošanu medījamo dzīvnieku populācijas novērtēšanā Valsts meža dienests izdevis rīkojumu ar kuru dienesta darbiniekiem uzdots ziņot par medību platībās novērotiem vilku un lūšu pēdu nospiedumiem norādot to precīzu atrašanās vietu un datumu. Informācijas sniegšanā aicināti iesaistīties arī mednieki.

24.02.2018.

Mednieki aicināti atbilstoši ŠEIT aprakstītajai metodikai medību platībās novērotos vilku un lūšu pēdu nospiedumus ar precīzu to atrašanās vietu un datumu, iesūtīt e–pastā nosūtot par vilkiem uz e pastu vilki@vmd.gov.lv, par lūšiem lusi@vmd.gov.lv.

 

Avots: VMD