Informācija nepieciešama, lai saglabātu zosu medības

Sākums » Aktualitātes » 2018

Informācija nepieciešama, lai saglabātu zosu medības
Ideja par nepieciešamību veikt pētījumu par nomedītajām sējas zosīm radās 2014. gadā, kad konferencē Zviedrijā tika paziņots – sējas zosu pasuga taigas sējas zosis ir apdraudēta, turpretim tundras sējas zosīm iznīcība nedraud. Paredzot to, ka agrāk vai vēlāk Latvijā šo informāciju izmantos – un ne tikai vides aizsardzības organizācijas –, Latvijas Mednieku asociācija (LATMA) 2014. gada rudenī sāka vākt informāciju par nomedītajām sējas zosīm.

16.09.2018.

 

Aicinājumi iesūtīt nomedīto sējas zosu bildes milzu sajūsmu neizraisīja, bet bija cilvēki, kuri atsaucās, un ir arī mednieki, kuri informāciju par nomedītajiem putniem turpināja sūtīt arī turpmākos gadus. Bez šiem cilvēkiem projekta īstenošana nebūtu iespējama. 2018. gada pavasarī Dr. biol. Dmitrijs Boiko ar kolēģi no Zviedrijas apkopoja visus savāktos datus un ar šo pilotprojektu devās uz Klaipēdas universitātē Lietuvā rīkoto 18. Zosu ekspertu grupas konferenci, kurā piedalījās 102 dalībnieki no 22 valstīm. Konferencē tika prezentēti šā pilotprojekta dati, kas iegūti 2014. – 2017. gadā. Sākotnēji Latvijas ornitologi lēsa, ka Latvijā ik rudeni tiek nogalināti aptuveni trīs simti taigas sējas zosu. LATMA projekts parādīja, ka pavasaros Latviju šķērso vismaz 2300 taigas sējas zosu, kas veic īsu apstāšanos. Vismaz 300 ierodas no centrālās apakšpopuācijas, bet 2000 no austrumu apakšpopulācijas. Rudenī par taigas sējas zosīm ziņojumu Latvijā gandrīz nav.

 

Tiek lēsts, ka Latvijā rudenī varētu būt nomedīti maksimāli 10 – 20 putnu. 

 

Īsi pirms konferences Limbažu puses mednieki sāka celt trauksmi, jo Dabas aizsardzības pārvaldes uzraudzībā notika Augstrozes dabas lieguma aizsardzības plāna izstrāde, un šā plāna projektā bija iekļauta informācija, ka liegumā jāaizliedz zosu medības, jo tiek apdraudētas un lielā skaitā nomedītas taigas sējas zosis. Par laimi, šajā situācijā mums jau bija gatavs projekts, ko prezentēt. Sākotnēji gan aizsardzības plāna izstrādātāji mēģināja pateikt, ka mūsu projekts neizturot nekādu kritiku, bet pēc konferences bija jāatzīst, ka šajā projektā iekļautā informācija ir nozīmīga. Atsauce uz apdraudējumu taigas sējas zosīm Augstrozes liegumā no plāna projekta tika izņemta un zosu medības, lai gan ar ierobežojumiem tika saglabātas. Šis ir tikai pirmais piemērs, kas parāda, cik svarīga medniekiem ir objektīva un zinātniska informācija. 

 

Arī šogad turpinām projektu, apkopojot informāciju par taigas sējas zosīm. 

 

Kas jādara?

 

- Nobildē nomedītās sējas zoss galvu un visu ķermeni.
- Attēlu un informāciju par nomedīšanas vietu un nomedīšanas datumu reizē ar mednieka vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru sūti: zosis@latma.lv

Norādām, ka šis projekts nesaņem nekādu finansējumu no valsts un tiek īstenots, pateicoties entuziastiem. 

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar žurnālu Medības.