Jauns pētījums par putnu nelikumīgu nogalināšanu Eiropā

Sākums » Aktualitātes » 2018

Jauns pētījums par putnu nelikumīgu nogalināšanu Eiropā
Nevalstiskā organizācija "Birdlife" veikusi izpēti par putnu nelikumīgu nogalināšanu Eiropā un publicējusi pagājušā gada oktobra rezultātus. FACE pērn aicināja savus biedrus pārskatīt nacionālos datus, ko izplatījusi "Birdlife", lai iebilstu pret kādām konstatētām neprecizitātēm.

28.03.2018.

FACE lēš, ka biedri bijuši aktīvi un veikuši būtiskas izmaiņas savāktajos nacionālajos datos, jo "Birdlife" aplēses bijušas neprecīzas. Arī tagad FACE aicina pārskatīt nacionālos datus jaunākajā ziņojumā un, ja ir konstatētas kādas problēmas, it īpaši attiecībā uz medījamām sugām, nekavējoties sazināties ar FACE.

 

Pēc ziņojuma spriežot, Latvijā katru gadu nelikumīgi tiek nogalināti no 900 līdz 4100 putnu. Ziņotāji gan atzinuši, ka nelikumīgi iegūto putnu skaits mazliet samazinās salīdzinājumā ar citiem periodiem.

 

Aplēses tika balstītas uz ekspertu viedokli, kas pamatots ar kvalitatīvo informāciju un kvantitatīvajām aplēsēm, kuras 1993. – 2016. gada posmā pētījis Latvijas Bioloģijas institūts. Informāciju nodrošinājis Andris Stīpnieks, kā arī anonīmi Latvijas Ornitoloģijas biedrības ziņotāji, Aiva Bondare no Valsts meža dienesta, Santa Kirsanova no Dabas aizsardzības pārvaldes, Māra Janaus no Bioloģijas institūta ornitoloģijas laboratorijas.

 

Saskaņā ar ekspertu viedokli nelikumīgi nogalinātas mežapīles, mājas strazdi, kormorāni, krīkļi un cekuldūkuri. Sporta pēc – tāds ir galvenais nelikumīgi nošauto putnu iemesls. Ziņojumā gan tiek atzīts, ka nelikumīgās aktivitātes esot retas un neapdraud dažādas sugas.

 

Interesanti gan, ka līdz Dabas aizsardzības pārvaldei (DAP) nonāk informācija par gadījumiem, kad nelegāli iegūtas nemedījamas sugas. Bet par nemedījamo sugu neatļautu ieguvi vai izmantošanu pēdējo piecu gadu laikā DAP pieņēmuši tikai dažus lēmumus (visos gadījumos, kad saņemtas pietiekamas ziņas par administratīvā pārkāpuma sastāvu):

 

2013. – 1 par nogalināšanu (baltais gārnis); 1 – par neatļautu beigta īpatņa izmantošanu, bez pierādītiem ieguves apstākļiem (mazais ērglis); 1 – par neatļautu izmantošanu (baltais stārķis);

2014. – 0 lēmumu;

2015. – 1 par nelegālu ieguvi (mežapūce);

2016. – 1 par nogalināšanu (paugurknābja gulbis), atcelts viens lēmums par nelikumīgi nogalinātām gaurām;

2017. – 1 ierosināta lieta par nogalināšanu (zvirbuļvanags).

 

Izskatot "Birdlife" ziņojumu, rodas jautājums, cik pamatoti ir sniegtie dati, jo tās drīzāk izskatās pēc aplēsēm, kas apkopotas, vadoties pēc ekspertu absolūti subjektīviem pieņēmumiem.

 

Latvijas Mednieku asociācija nosoda nelikumīgu šaušanu un putnu ieguvi, kā arī jebkuras citas nelikumīgas medības. Tāpat datiem, ko izplata publiski, jābūt precīziem un pamatotiem, tie nedrīkst maldināt.

 

Materiāls sagatavots sadarbībā ar žurnālu "Medības".

 

Žurnālu abonē šeit!