Katastrofa zaķiem, fazāniem, mazajiem dzīvniekiem?

Sākums » Aktualitātes » 2018

Katastrofa zaķiem, fazāniem, mazajiem dzīvniekiem?
4.septembrī Briselē Eiropas Parlamentā notika EP Medību koference, kuru rīkoja Eiropas Medību un dabas aizsardzības asociāciju federācija (FACE). Uzmanības centrā - ES Kopējā lauksaimniecības politika (CAP). Kāds varētu jautāt - kāds sakars medībām ar Eiropas kopējo lauksaimniecības politiku? Saistība ir ļoti tieša. Intensīva lauksaimniecība tieši apdraud un negatīvi ietekmē bioloģisko daudzveidību, tajā skaitā arī medījamās sugas, Latvijā tieša ietekme ir uz zaķu skaitu.

05.09.2018.

Eiropas mednieku kopiena apzinās, kādu atbalstu CAP sniedz lauksaimniekiem un lauku teritorijām. Tomēr CAP ir arī diezgan negatīva ietekme uz vidi, bioloģisko daudzveidību un daudzām medījamām un nemedījamām sugām. 
Lielākā daļa mazo medījamo dzīvnieku sugu skaits pēdējos gados visā Eiropā ir dramatiski samazinājies intensīvas lauksaimniecības dēļ. Tiek zaudētas dabiskās dzīvotnes, zūd barošanās iespējas, tāpat tiek izmantotas neilgtspējīgas zemes apsaimniekošanas metodes. 
FACE ir vērsusies pie Eiropas Komisijas ar lūgumu lielāku uzmanību pievērst tieši bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, runājot par CAP, pretējā gadījumā tā varētu būt milzu katastrofa mazo dzīvnieku sugām Eiropas mērogā.
Konferencē tika uzklausīts Eiropas Komisijas viedoklis, tāpat arī lauksaimnieku skatījums uz šo jautājumu, kā arī bija iespēja izteikties Birdlife International pārstāvim. Savu viedokli aizstāvēja arī mednieki. Galvenais jautājums - vai Eiropas Komisija uzklausīs mūsu viedokli un skatījumu. 
Sagatavots ar Medību saimniecības attīstības fonda atbalstu