LATMA zosu projektu prezentē AEWA

Sākums » Aktualitātes » 2018

LATMA zosu projektu prezentē AEWA
20.-21.jūnijā Nīderlandē notika trešā Starptautiskā AEWA Eiropas zosu apsaimniekošanas darba grupas (EGM IWG3) tikšanās.

02.07.2018.

AEWA ir Līgums par Āfrikas – Eirāzijas migrējošo ūdensputnu aizsardzību, ko ratificējusi arī Latvija. Zosu apsaimniekošanas darba grupa koordinē un pieņem lēmumus Eiropas Zosu Apsaimniekošanas platformas ietvaros. Mērķis ir nodrošināt ilgtermiņā labvēlīga statusa saglabāšnu visām zosu sugām un to populācijām. 
Kopš 2014.gada LATMA neliela pilotprojekta ietvaros apkopo informāciju par nomedītajām sējas zosīm, lai noskaidrotu, cik no nomedītajām sējas zosīm ir taigas sējas zosis - apdraudēta sējas zosu pasuga. Šogad tika apkopoti dati par 2014.-2017.gadu, un rezultāti liecina, ka Latvijā tiek nomedīts ļoti neliels taigas sējas zosu skaits. 
AEWA Darba grupas Latvijas delegācija prezentēja nacionālo ziņojumu par situāciju valstī. Ziņojumā pieminēts arī LATMA pētījums, norādot, ka Latvijā nomedīto taigas sējas zosu skaits ir nenozīmīgs.
Sagatavots ar MSAF atbalstu