"Latvijas valsts meži" noslēguši 922 medību tiesību nomas līgumus

Sākums » Aktualitātes » 2018

Valsts mežu apsaimniekotājs "Latvijas valsts meži" (LVM) savās apsaimniekotajās teritorijās ir noslēdzis 922 medību tiesību nomas līgumus, informē plašsaziņas līdzekļi.

29.10.2018.

LVM skaidro, ka medību tiesību nomas līgumi noslēgti, lai ierobežotu pieaugušā meža dzīvnieku skaita radītos postījumus. "Mežkopja mērķis ir audzēt ražīgas, vērtīgas un veselīgas kokaudzes. Pašlaik šī mērķa sasniegšanu arvien vairāk apgrūtina pieaugušais meža dzīvnieku skaits un to radītie postījumi. Viens no efektīvākajiem risinājumiem, ievērojot mežkopja un mednieka intereses, ir dzīvnieku skaita regulēšana jeb medības," norāda kompānijā.


LVM uzsver, ka veiksmīgai medījamo dzīvnieku postījumu samazināšanai nepieciešama laba sadarbība starp zemes īpašnieku un medību tiesību nomnieku. Lai to nodrošinātu jāapmainās ar informāciju par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem un platībām, kurās veikti jaunaudžu aizsardzības darbi - medniekiem ir jāzina vietas, kurās organizēt intensīvākas medības. "Šogad LVM ir nosūtīja informāciju par postījumiem no 568 medniekiem," norāda LVM.


LVM aicina uz reģionālām sanāksmēm arī mednieku organizācijas, kuru nomas teritorijās ir konstatēti būtiski mežaudžu postījumi, lai kopīgi meklētu risinājumus situācijas uzlabošanai. Šogad tika organizētas desmit reģionālās sanāksmes, uz tām aicinot 165 mednieku organizācijas.


Mednieku formējumi, kuru medību tiesību nomas platībās ir konstatēti kritiski postījumi, aicināti uz individuālām pārrunām. Šogad šādā kategorijā iekļaujas 27 mednieku organizācijas, kurām pēc individuālām pārrunām tiks nosūtītas turpmāko veicamo aktivitāšu norādes.