Mednieki iestājas par bioloģisko daudzveidību

Sākums » Aktualitātes » 2018

Mednieki iestājas par bioloģisko daudzveidību
17.-18.aprīlī Bulgārijā notika FACE biedru kopsapulce. Pirmajā dienā notika konference par Kopējo lauksaimniecības politiku Eiropā (CAP). Diskusiju temats - lauksaimniecības ietekme uz medībām un dabas aizsardzību.

18.04.2018.

Lai gan Latvijā lielā mērā mēs to neizjūtam, tomēr intensīva lauksaimniecība ietekmē medījamo dzīvnieku populācijas. It īpaši - mazo medījamo dzīvnieku populācijas: zaķus, irbes. Šī ietekme redzama arī attiecībā uz citiem dzīvniekiem un putniem - uz bioloģisko daudzveidību kopumā. 


FACE līdz šim ir uzsvērusi, ka ES savā CAP pārāk maz uzmanības pievērš dabas aizsardzībai, jo ir virkne dažādu pasākumu, kas lauksaimniekiem nenesīs lielus zaudējumus, bet nodrošinās iespēju glābt bioloģisko daudzveidību. CAP var būt tieša ietekme uz medībām. Samazinoties konkrētu dzīvnieku sugu populācijām konkrētus medību veidus var ierobežot vai pat aizliegt. Tādēļ mednieki ir ieinteresēti, lai dabā būtu līdzsvars. 


Intensīvas lauksaimniecības dēļ mainās Eiropas ainava. Lielas monokultūras samazina dzīvniekiem pieejamās dzīvotnes, līdz ar to samazinot dzīvnieku skaitu. Konferencē liels uzsvars tika likts uz to, lai meklētu risinājumus un izstrādātu ieteikumus CAP īstenošanai tā, lai netiktu ietekmēta bioloģiskā daudzveidība. 

 

 

 

 


Sagatavots ar Medību saimniecības attīstības fonda atbalstu.