Mēs iebildām un mūs atbalstīja! Cīņa par Ieroču aprites likumu

Sākums » Aktualitātes » 2018

Mēs iebildām un mūs atbalstīja! Cīņa par Ieroču aprites likumu
Ņemot vērā to, ka ir veikti grozījumi Eiropas Padomes Šaujamieroču direktīvā, Latvijas likumdošanā direktīvā paredzētās izmaiņas jāievieš līdz septembra vidum. Ierēdņu sagatavotais direktīvas tulkojums neatbilst dokumentā rakstītajam. Pret to kategoriski iebilda LATMA un Zemkopības ministrija. Iebildumu bija tik daudz, ka Likumprojekta izstrādātāji ne spēja, ne gribēja tos ņemt vērā.

28.08.2018.

Iekšlietu ministrija un Valsts policija jau gada sākumā uzsāka darbu pie jaunā likumprojekta izstrādes. Sagatavotās likuma normas tika prezentētas aprīlī Valsts sekretāru sanāksmē. Gan Latvijas Mednieku asociācija, gan Zemkopības ministrija sagatavoja savus iebildumus, kategoriski iebilstot pret vairākām jaunā likumprojekta prasībām. Tajā skaitā pret atgriešanos pie terminētajām ieroču atļaujām. Direktīvā tas nav prasīts. Dokumentā minēts, ka tikai Eiropas ieroču pasēm jābūt ar piecu gadu derīguma termiņu, bet nacionālās ieroču atļaujas ir katras valsts kompetence. Tām ir jānodrošina periodiska pārskatīšana (reizi piecos gados), kas jau šobrīd notiek – katrus piecus gadus ir jāiesniedz veselības pārbaudes izziņa, ja tā netiek iesniegta, ieroču atļauja tiek anulēta. Periodiska pārskatīšana nenosaka atļauju derīguma termiņa noteikšanu, bet gan situācijas izvērtēšanu. Šis ir jautājums, kas pieļauj interpretācijas iespējas, bet likumprojekta izstrādātāji direktīvas prasības nolēma interpretēt pretēji mednieku un šaujamieroču īpašnieku interesēm. 

 

Tāpat direktīva paredz, ka ieročus Eiropā var iegādāties personas no 18 gadu vecuma. Izņēmums ar konkrētiem nosacījumiem – medības un sporta šaušana. Piemēram, jaunāks par 18 gadiem cilvēks var veikt šāvienu, ja blakus ir viņa vecāks ar atbilstošu atļauju, vai kompetents cilvēks – instruktors. Tāpat ieroci var glabāt, ja kādam no vecākiem ir atbilstoša atļauja. To nosaka direktīva, nevis izdomājušas mednieku organizācijas. Šāda iespēja sekmētu jauno mednieku un sportistu apmācību, tāpēc LATMA lūdza iekļaut iespēju šādu ieroču izmantošanu jau no 14 gadu vecuma.  

 

Vērtējot situāciju ar direktīvas ieviešanu rodas jautājums, kāpēc direktīvas tiek izmantotas tikai aizliegumiem, nevis lai atļautu ko progresīvu? Kāpēc tiek ieviestas normas, kas ir neloģiskas un jau sākotnēji absurdas savā traktējumā, piemēram, atļauju iegādāties sporta šaujamieroci iespējams vien sasniedzot otro sporta klasi šaušanas sportā? Bez sava ieroča un ikdienas treniņiem šādu šaušanas prasmi nav iespējams sasniegt.  

Kopā LATMA Ministru kabinetam pagājušā nedēļā iesniedza deviņus iebildumus, tajā skaitā aicinājumu likvidēt ieroču realicācijas atļaujas. 

 

Tā vietā, lai rastu kompromisu, Iekšlietu ministrija likumprojektu vēlreiz uzsauca Valsts sekretāru sanāksmē un rezultātā no jautājuma izskatīšanas tika izslēgta Zemkopības ministriju - lielākais iebildumu cēlājs.

 

Šodien notikušajā Ministru kabineta sēdē Latvijas Mednieku asociācija bija vienīgā, kas Ministru Kabinetam bija iesniegusi  iebildumus un bija gatava cīņai, lai nepieļautu likumprojekta saskaņošanu. 83 procenti Latvijā reģistrēto ieroču pieder medniekiem. Īsi pirms Ministru kabinetā sēdes procesā iesaistījās Latvijas Zaļās partijas valdes priekšsēdētājs Edgars Tavars un tika panākts, ka jautājums par grozījumu tālāku virzīšanu tiek noņemt no dienaskārtības un pārcelts uz nedēļu ar nosacījumu, ka Iekšlietu ministrijai jātiekas ar profesionālajām mednieku organizācijām. Iekšlietu ministrijas ierēdņiem nu būs jāsēžas pie sarunu galda ar mednieku organizācijām un kompromiss jārod. Mednieki ar politiskā spēka palīdzību parādīja, ka ir spēks, ar ko nevar nerēķināties. Šā iemesla dēļ arī nosūtījām jautājumus politiskajām partijām, kas kandidē vēlēšanās, lai parādītu, ka mednieki kopiena ir gana liels vēlētājs.