Neaizmirstiet informēt par pamanītajām vilku un lūšu pēdām!

Sākums » Aktualitātes » 2018

Neaizmirstiet informēt par pamanītajām vilku un lūšu pēdām!
Valsts meža dienests aicina medniekus ziņot par pamanītajām vilku un lūšu pēdām, tās fotografējot ar viedtālruni un uzņemtos attēlus sūtot uz šim mērķim izveidotajām elektroniskā pasta adresēm. Informācijas vākšana par lielajiem plēsējiem ir ļoti svarīga. Turklāt, pēdu fiksēšana ir neinvazīva informācijas vākšanas metode, kas neatstāj ietekmi uz populāciju.

30.12.2018.

Mednieki var ziņot arī par vizuāliem novērojumiem, taču pēdas fotogrāfija sniegā ir taustāms pierādījums, ja foto ir atbilstoši uzņemts, informācija ir automātiski apstrādājama un tiek veidota attiecīgās sugas izplatības karte. Nākotnē šai informācijai būs arvien lielāka nozīme, ne tikai, lai spriestu par plēsēju populācijām, bet arī, lai noteiktu nomedīšanas apjomus konkrētajos reģionos.      

Pamanot medību platībās vilka vai lūša pēdas, ekskrementus, vilku vai lūšu nomedītu dzīvnieku, tas jānofotografē ar viedtelefonu. Izmantojamas foto fiksēšanas ierīces ar atrašanās vietas fiksācijas funkciju.

Ierīces iestatījumos jābūt aktivizētai lokācijas (GPS) funkcijai. Precīzākai atrašanās vietas fiksēšanai ierīcē vēlams aktivizēt mobilo datu pieeju.

Ierīces kameras iestatījumos jābūt aktivizētai atrašanās vietas atzīmes funkcijai.

Pievienojiet vilka vai lūša pēdas nospiedumam objektu, kurš ļautu identificēt pēdas nospieduma izmēru.                      

Pirms foto attēla uzņemšanas ierīce jāaktivizē un nedaudz jānogaida – pretējā gadījumā atrašanās vieta var nenofiksēties vai nofiksēties ar būtisku novirzi.

Pēc fotoattēla fiksēšanas pārbaudiet vai tam pievienota informācija par atrašanās vietu. Ja atrašanās vieta nav fiksēta, veikt atkārtotu fotoattēla uzņemšanu.

Fotoattēli ar nemainītiem failu nosaukumiem nosūtāmi:
fiksētie vilku pēdu nospiedumi- vilki@vmd.gov.lv ;
 fiksētie lūšu pēdu nospiedumi- lusi@vmd.gov.lv .

Ja vilka vai lūša klātbūtnes pazīmes (novēroti tieši, pēdas, ekskrementi) nav bijis iespējas fiksēt fotoattēlā vai tam nav bijis iespējams piesaistīt datumu un koordinātas, informāciju tāpat var sūtīt uz minētajām adresēm vai par to jāinformē attiecīgās virsmežniecības amatpersonas. Jānorāda pēc iespējas precīzāka dzīvnieku klātbūtnes fiksācijas vieta, novērojuma datums, pazīmes, indivīdu skaits.