Polijā plāno bīstamus medību ierobežojumus

Sākums » Aktualitātes » 2018

Polijā plāno bīstamus medību ierobežojumus
Polijā sagatavoti likumprojekti, kuros paredzētie ierobežojumi var sagraut gadsimtiem senas kultūras tradīcijas, ir pretrunā ar cilvēktiesībām. Tāpat tie vienā mirklī paredz iznīcināt visu medību kinoloģijas darbu, kas līdz šim veikts Polijā. Ja Polijas prezidents grozījumus izsludinās, tie iegūs likuma spēku.

20.03.2018.

Kluba "Lady Hunt" locekle Kate Šterna stāsta, ka vistālejošākās sekas var būt lēmumam aizliegt medībās piedalīties jauniešiem līdz 18 gadu vecumam. Bērnu audzināšana ir pirmais un svarīgākais – tikai tā var izaudzināt jaunu mednieku paaudzi. Ienākot mežā pēc šī vecuma, jaunietis neko nezina par saskarsmi ar savvaļas dzīvniekiem un dabas likumiem, kas valda mežā. Viņam nav ieaudzināta medību kultūra, cienīga attieksme pret dzīvo dabu. Viņam nav priekšstata, cik būtiska ir robeža starp dzīvību un nāvi un kādas var būt cilvēka rīcības sekas.. Būtībā šāds jaunietis mežā ir mežonis. Arī Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija (1950) 2. protokolā minēts, ka ikvienam vecākam ir tiesības savus bērnus audzināt atbilstoši savai reliģiskajai un filozofiskajai pārliecībai. 

 

Tāpat plānots ierobežot apmācīt medību suņus un medību putnus. Neapmācīts suns jau pirmajās medībās var iet bojā, tiekoties, piemēram ar mežacūku. Tāpat viņš var iet bojā, piemēram zem automašīnas riteņiem, jo neklausa saimniekam, nespēj ievērot medību objekta robežas. Šāds aizliegums pilnībā sagrauj medību kinoloģiju, kas balstās darba pieredzē un darba apmācībā, nododot uzkrātās zināšanas no vienas paaudzes nākamajai.

 

Likumprojekts sagraus medību saimniecību, ētikas un kultūras normas šajā jomā, cilvēku priekšstatu par dabu un dzīvniekiem. Sagatavotais likumprojekts ir populistisks un nav pamatos ne ar kādiem zinātniskiem pētījumiem, bet balstīts modernā histērijā. Izplatītajā dokumentā lasāms, ka tā rakstītāji esot sabrukuši zem "zaļo" spiediena. 

 

Procesā nule iesaistījusies arī FACE – Eiropas Mednieku un dabas aizsardzības asociāciju federācija.

 

Klubs "Lady Hunt" Polijas prezidentam nosūtījis vēstuli ar aicinājumu likuma grozījumus neizsludināt.

 

Haralds Barviks, Latvijas Mednieku asociācijas valdes priekšsēdētājs:

 

"Polijā notiekošais ir ļoti slikts precedents, ļoti slikta prakse, turklāt pilnīgi nepamatota. Tāpat tas parāda, ka Polijas medniekus pārstāvošās organizācijas ir ļoti kūtras un nestrādā pietiekamā līmenī.

 

Arī iepriekš šis organizācijas bijušas ļoti pasīvas un tagad varēs izbaudīt savas pasivitātes augļus. Jā, Polijā ir ļoti attīstīta komercdarbība un komercmedības, taču starptautiskajā līmenī un vietējo mednieku aktivitāšu līmenī, par ko nemaksā naudu, aktivitātes nenotiek.

 

Vai šis precedents var ietekmēt medniecību citviet Eiropā? Es nedomāju, ka citu valstu mednieku organizācijas ir iegrimušas tik lielā kūtrumā un nespēj par sevi pastāvēt. Taču tas ir signāls citu valstu "zaļajiem ekstrēmistiem", kuri likuma izsludināšanas gadījumā varēs stāstīt kāda Polija ir paraugzeme.

 

Varbūt Polijas piemērs liks aizdomāties arī pašmāju bāleliņiem, kas gaidāms, ja mums nebūs spēcīgas un aktīvas medniekus pārstāvošās organizācijas. Savukārt mednieku organizācijas ir spēcīgas tikai tad, ja mednieki tās atbalsta un aktīvi iesaistās darbībā."